V súlade s požiadavkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme formulár

ROK 2024

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2023

 1. Zápisnica č. 1 z 20. apríla
 2. Zápisnica č. 2 z 12. mája
 3. Zápisnica č. 3 z 13. júna
 4. Zápisnica č. 4 z 20. júla
 5. Zápisnica č. 5 z 12. septembra
 6. Zápisnica č. 6 z 8. novembra

Rozhodnutia Výkonného výboru formou Per Rollam v roku 2023

 1. Rozhodnutie Per Rollam PR1 
 2. Rozhodnutie Per Rollam PR2 
 3. Rozhodnutie Per Rollam PR3 
 4. Rozhodnutie Per Rollam PR4
 5. Rozhodnutie Per Rollam PR5
 6. Rozhodnutie Per Rollam PR6
 7. Rozhodnutie Per Rollam PR7
 8. Rozhodnutie Per Rollam PR8
 9. Rozhodnutie Per Rollam PR9
 10. Rozhodnutie Per Rollam PR10

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2022

 1. Zápisnica č. 1 z 21. januára
 2. Zápisnica č. 2 z 22. marca
 3. Zápisnica č.3 zo 7. júna 
 4. Zápisnica č. 4 z 25. júna 
 5. Zápisnica č. 5 z 24. augusta 
 6. Zápisnica č. 6 z 6. októbra
 7. Zápisnica č. 7 z 25. októbra
 8. Zápisnica č. 8 z 4. novembra
 9. Zápisnica č. 9 z 25. novembra
 10. Zápisnica č. 10 z 13. decembra

Rozhodnutia Výkonného výboru formou Per Rollam v roku 2022

 1. Rozhodnutie Per Rollam PR1 
 2. Rozhodnutie Per Rollam PR2 
 3. Rozhodnutie Per Rollam PR3 
 4. Rozhodnutie Per Rollam PR4
 5. Rozhodnutie Per Rollam PR5
 6. Rozhodnutie Per Rollam PR6
 7. Rozhodnutie Per Rollam PR7
 8. Rozhodnutie Per Rollam PR8
 9. Rozhodnutie Per Rollam PR9
 10. Rozhodnutie Per Rollam PR10
 11. Rozhodnutie Per Rollam PR11
 12. Rozhodnutie Per Rollam PR12
 13. Rozhodnutie Per Rollam PR13

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2021

 1. Zápisnica č. 1 z 20. januára
 2. Zápisnica č. 2 zo 16. februára
 3. Zápisnica č. 3 z 23. a 25. februára 
 4. Zápisnica č. 4 z 26. februára
 5. Zápisnica č. 5 z 2. marca
 6. Zápisnica č. 6 z 20. apríla
 7. Zápisnica č. 7 z 15. júna
 8. Zápisnica č. 8 zo 7. júla
 9. Zápisnica č. 9 zo 12. augusta
 10. Zápisnica č. 10 z 3. septembra
 11. Zápisnica č. 11 z 3. novembra
 12. Zápisnica č. 12 z 22. decembra
 13. Zápisnica č. 13 z 27. decembra

Rozhodnutia Výkonného výboru formou Per Rollam v roku 2021

 1. Rozhodnutie Per Rollam PR1/2021 
 2. Rozhodnutie Per Rollam PR2/2021 
 3. Rozhodnutie Per Rollam PR3/2021 
 4. Rozhodnutie Per Rollam PR4/2021
 5. Rozhodnutie Per Rollam PR5/2021
 6. Rozhodnutie Per Rollam PR6/2021

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2020

 1. Zápisnica č. 1 zo 14. januára 2020 – tiež v posunkovom jazyku (tlmočí Milena Fabšičová)
 2. Zápisnica č. 2 z 24. januára 2020 – tiež v posunkovom jazyku (tlmočí Milena Fabšičová)
 3. Zápisnica č. 3 zo 14. februára 2020 – tiež v posunkovom jazyku (tlmočí Július Maťovčík)
 4. Zápisnica č. 4 z 23. júna 2020 – tiež v posunkovom jazyku (tlmočí Peter Birka)
 5. Zápisnica č. 5 zo 4. augusta 2020 – tiež v posunkovom jazyku (tlmočí Miloš Štefek)
 6. Zápisnica č. 6 z 25. augusta 2020
 7. Zápisnica č. 7 zo 4. septembra 2020
 8. Zápisnica č. 8 z 5. novembra 2020
 9.  Zápisnica č. 9 zo 17. novembra 2020

Rozhodnutia Výkonného výboru formou Per Rollam

 1. Rozhodnutie Per Rollam PR1/2020 
 2. Rozhodnutie Per Rollam PR2/2020 
 3. Rozhodnutie Per Rollam PR3/2020 
 4. Rozhodnutie Per Rollam PR4/2020 
 5. Rozhodnutie Per Rollam PR5/2020 
 6. Rozhodnutie Per Rollam PR6/2020 
 7. Rozhodnutie Per Rollam PR7/2020 
 8.  Rozhodnutie Per Rollam PR8/2020

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2019

 1. Zápisnica č. 1 z 25-1-2019
 2. Zápisnica č. 2 z 26-3-2019
 3. Zápisnica č. 3 zo 17-4-2019
 4. Zápisnica č. 4 z 21-5-2019
 5. Zápisnica č. 5 z 6-6-2019
 6. Zápisnica č. 6 z 2-7-2019
 7. Zápisnica č. 7 zo 14-8-2019
 8. Zápisnica č. 8 z 20-9-2019 
 9. Zápisnica č. 9 z 18-10-2019
 10. Zápisnica č. 10 z 5-12-2019 
 11. Zápisnica č. 11 z 27-12-2019 

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2018

 1. Zápisnica č. 1 zo 16-2-2018
 2. Zápisnica č. 2 z 13-4-2018
 3. Zápisnica č. 3 z 15-6-2018
 4. Zápisnica č. 4 z 13-7-2018
 5. Zápisnica č. 5 zo 6-9-2018
 6. Zápisnica č. 6 z 9-11-2018
 7. Zápisnica č. 7 z 19-12-2018

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROKU 2017

 1. Zápisnica MVV DVS 13-1-2017
 2. Zápisnica MVV DVS 30-1-2017
 3. Zápisnica VV DVS 17-2-2017
 4. Zápisnica VV DVS 10-3-2017
 5. Zápisnica VV DVS 13-4-2017
 6. Zápisnica VV DVS 2-6-2017
 7. Zápisnica VV DVS 27-6-2017
 8. Zápisnica VV DVS 8-9-2017
 9. Zápisnica VV DVS 3-11-2017
 10. Zápisnica VV DVS 8-12-2017
 11. Zápisnica VV DVS 29-12-2017

S Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

2024

 1. Príloha č. 2 k Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2024

2023

 1. Príloha č. 2 k Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2023
 2. Zabezpečenie prípravy jednotlivých športovcov podľa zoznamu športovcov top tímu
 3. Zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 20. zimnej Deaflympiáde 2024 v Ankare
 4. Dodatok č. 1 k zmluve č. 003/2023 o poskytnutí príspevku na šport zdravotne postihnutých v roku 2023
 5. Dodatok č. 2 k zmluve č. 0162/2023 o podpore národného športového projektu v roku 2023

2022

 1. Odmeny športových reprezentantov a členov realizačného tímu za výsledky dosiahnuté na 24. Letnej Deaflympiáde v Caxias do Sul 2022
 2. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0133/2022/SŠ
 3. Príspevok na šport zdravotne postihnutých
 4. Príloha č. 2 k Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2022
 5. Zabezpečenie prípravy jednotlivých športovcov podľa zoznamu športovcov top tímu
 6. Zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 24. Letnej Deaflympiáde v Caxias do Sul 2022

2021

 1. Príspevok na účel športu zdravotne postihnutých
 2. Príspevok výlučne na účel zabezpečenia prípravy jednotlivých športovcov podľa zoznamu športovcov top tímu
 3. Príloha 2

2020

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0165/2020/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
 2. Zmluva č. 0165/2020 SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2020
 3. Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020
 4. Oprávnené náklady použitia Príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov top tímu v roku 2020

2017

 1. Zmluva č. 0251/2017/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu.
 2. Zmluva č. 0067/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku športovcom top tímu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017

S členmi a spolupracujúcimi osobami

 1. Zmluva so športovým odborníkom 
 2. Zmluva s TOP deaflympionikom (pre rok 2020)
 3. Zmluva s DVS reprezentantom (pre rok 2020)
 4. Zmluva o použití vlastného motorového vozidla
 5. Štatút nepočujúceho športovca

Informácie potrebné k registrácii

 1. Prihláška – evidencia športového klubu
 2. Zoznam členov športového klubu  (nový v2.0)
 3. Prihláška – individuálny člen

Informácie potrebné k evidencii spolupracujúcich osôb

 1. Informácie o individuálnom členovi – reprezentantovi SR
 2. Informácie o športovom odborníkovi
 3. Informácie o členovi realizačného tímu
 4. ICSD audiogram a pravidlá pre jeho použitie

Prestupy

 1. Smernica
 2.  Žiadosť o prestup
Uvedené informácie sú vyžadované v nadväznosti na Zákon o športe a je s nimi zaobchádzané v súlade s GDPR a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aktualizované antidopingové materiály:

Svetový antidopingový kódex
 1. Svetový antidopingový kódex 2021 (svk verzia)

  World antidoping code 2021 (eng verzia)

  ADAMS – Pravidlá pre športovcov zaradených do NRTP

  ADAMS – Rýchly sprievodca pre športovcov

Zoznam zakázaných látok
 1. Zoznam zakázaných látok a metód 2023 (svk verzia)

  Prohibited list 2023 (eng verzia)

  Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2023

  Monitorovací program 2023 (eng verzia)

  online databáza SADA zakazanelatky.sk

  Povolené lieky

Terapeutická výnimka (TUE)
 1. https://antidoping.sk/tue/

Testovanie, odber vzoriek a ich analýza
 1. https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/

  Videá:

  Priebeh dopingovej kontroly

  Mr. Dop – Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš

  Andreas Krieger príbeh

Vzdelávacie e-learningové platformy
 1. ADEL je vzdelávacia platforma určená pre športovcov, trénerov, lekárov či rodičov, ktorú kompletne vytvorila Svetová antidopingová agentúra.
  I RUN CLEAN je vzdelávacia platforma Európskej atletiky, ktorá je okrem iných jazykov tiež preložená aj do slovenčiny.
  Play True kvíz je určený pre verejnosť, deti a dospelých, ktorí si chcú overiť svoje vedomosti v oblasti dopingu a antidopingu zábavnou formou.

  Podcasty: Podcasty antidopingovej agentúry SR

Medzinárodné organizácie nepočujúcich

 1. The International Committee of Sports for the Deaf (ICSD)
  Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich
 2. European Deaf Sport Organization (EDSO)
  Európska organizácia športu nepočujúcich
 3. World Deaf Golf Federation (WDGF)
  Svetová golfová federácia nepočujúcich
 4. The International Chess Committee of the Deaf (ICCD)
  Medzinárodný výbor šachu nepočujúcich

Významné športové podujatia

 1. 24th Summer Deaflympics
  24 Letná Deaflympiáda
 2. 19th Winter Deaflympics
  19. Zimná Deaflympiáda
 3. 23rd Summer Deaflympics
  23. Letná Deaflympiáda

Dokumenty vyžadované zákonmi Slovenskej republiky a našimi internými predpismi.