Oliver Krist – legislatívny a právny poradca

Milena Fabšičová – tlmočník posunkového jazyka

Daniela Stanková – projektový manažér

Petra Majdová – administrátorka