24. Letná Deaflympiáda – rozhovor s Petrom Birkom

O niekoľko mesiacov tu máme 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii na ktorej sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. O deaflympiádach, o účasti slovenskej výpravy a o očakávaniach, sme sa rozprávali s prezidentom Deaflympijského výboru Slovenska, Petrom Birkom. 

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Na koľkých deaflympiádach ste sa zúčastnili? 

Zúčastnil som sa na dvoch letných deaflympiádach, v roku 1997 v Kodani (Dánsko) a o 20 rokov neskôr v roku 2017 v Samsune (Turecko).  V roku 2019 som sa zúčastnil svojej prvej zimnej deaflympiády vo Valtellina – Valchiavenna (Taliansko).

Ktorá z deaflympiád vám utkvela v pamäti a prečo? 

V Kodani 1997 sa hry ešte nazývali „Svetové hry nepočujúcich“. Pamätám sa, ako nepočujúcim športovcom na slávnostnom otvorení hier mával prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Slovensko malo pomerne veľkú výpravu, len športovcov bolo 30, z toho 21 futbalistov. Najlepší výsledok dosiahla Margaréta Trnková 2 x 5. miesto v šprinte na 100 m a 200 m. Bol som tam ako masér. 

Na 23. Letnej deaflympiáde v Samsune 2017 som prežíval eufóriu z vynikajúcich výsledkov – získali sme 2 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz hoci sa štartovalo iba 10 športovcov. V Samsune tak boli slovenskí deaflympionici najúspešnejší v histórii.

V čom bude táto deaflympiáda iná ako predchádzajúce? 

Nuž teraz tu máme koronavírus. Ešte nevieme do akej miery bude koronavírus rozšírený a aká bude miera izolácie výprav a aké budú rôzne nariadenia. V tomto bude deaflympiáda iná ako všetky doteraz. Určite bude zaujímavé sledovať deaflympiádu aj z tohto pohľadu.

S akými očakávaniami pôjdete do Brazílie ako vedúci výpravy? 

Viem, čo ma čaká, keďže už v Samsune (2017) som bol vo vedení výpravy. Budeme mať veľa práce, aby sa športovci mohli sústrediť len na šport. Verím, že celý realizačný tím bude na 100% pripravený zvládnuť akúkoľvek prekážku. Štáb pre letnú deaflympiádu sa pravidelne stretáva a ja verím, že táto prípravná fáza zabezpečí solídny základ pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v Brazílii.

Čo je podľa vás kľúčové pre športovca, aby mohol štartovať na najvýznamnejšom športovom podujatí sluchovo postihnutých? 

Športovec s poruchou, či stratou sluchu – deaflympionik, musí tvrdo trénovať ak chce na deaflympiáde získať medailu Musí sa oddať svojmu športu celou dušou, vedieť prekonávať prekážky, bolesť, pravidelne sa zúčastňovať športových súťaží a nielen medzi sluchovo postihnutými. Športovci so sluchovým postihnutím musia vynaložiť viac úsilia, aby dokázali uspieť. Prostredníctvom športu je im umožnené získať rovnaký úspech, uznanie a status ako majú nepostihnutí športovci.

Deaflympijský výbor Slovenska stanovil Národné deaflympijské kritériá pre účasť na 24. Letnej Deaflympiáde. Ako ich podľa vás športovci prijmú? 

Prijaté kritéria sme stanovili tak, aby cez ne prešli športovci, ktorí majú šancu umiestniť sa do 8. miesta, alebo prekvapiť lepším umiestnením. Samozrejme je na každom športovcovi, aby sa snažil dosiahnuť dostatočnú výkonnosť a výsledky v najbližšom období, aj keď si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Cieľom Deaflympijského výboru Slovenska je zostaviť takú nomináciu športovcov, ktorí majú nádej na dobré umiestnenie. Tiež prihliadame aj na mladé talenty, pre ktorých je účasť na deaflympiáde obrovskou výzvou a dokáže ich motivovať k ďalšiemu pokračovaniu v príprave a lepším výsledkom. 

Je ešte skoro hovoriť o konečnej nominácii reprezentantov, ale základ výpravy je už určený. Kto je zo slovenskej výpravy najväčším kandidátom na zisk medaile? 

V širšej nominácii je zatiaľ 18 športovcov, predpokladám, že traja – štyria vypadnú. Pri aktuálnej výkonnosti si dokážem predstaviť, že na medaile majú šancu cyklista Adrián Babič, atlétka Ivana Krištofičová, stolný tenista Thomas Keinath a stolná tenistka Eva Jurková. 

Peter Birka na Tlačovej besede v roku 2017
2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH