Venujte nám Vaše 2 % z dane a požiadajte o čerpanie 50% z tejto sumy.

Vážení členovia DVS, športovci, milí priatelia!

 

Dovoľte nám opäť sa na Vás obrátiť s prosbou o podporu DVS prostredníctvom 2 % z dane z vášho príjmu. Prispejete tak k posilňovaniu deaflympijského hnutia a aktivizovaniu komunity športovcov so sluchovým postihnutím pri uplatňovaní ich práva na pohybovú aktivitu a šport a vytváraní optimálnych materiálnych a organizačných podmienok pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie SR v medzinárodnom športe nepočujúcich.

Tak ako sme Vám to avizovali už na poslednom valnom zhromaždení, VV DVS prijal v novembri 2023 novú Smernicu 2% z dane, ktorou sa upravuje spôsob poukázania 2% a možnosti čerpania časti poukázaných finančných prostriedkov.

Skvelá vec je, že na základe tejto Smernice ste oprávnení požiadať o čerpanie 50% z Vami zabezpečených a poukázaných finančných prostriedkov a to na účely podpory a rozvoja športu sluchovo postihnutých športovcov, čo znamená, že tieto finančné prostriedky môžete použiť  na športové aktivity či nákup športových potrieb Vás alebo Vašich športovcov DVS, či ich realizačného tímu a to v zmysle Prílohy č .1 k tejto Smernici.

Viac info tu:

23.-smernica-DVS-2-percenta-z-dane.pdf (deaflympic.sk)

23.-Priloha-c.-1-k-Smernici-dve-percenta-z-dane.pdf (deaflympic.sk)

 

Podporiť nás môžete jednoducho. Zadajte vo svojom daňovom priznaní naše údaje o prijímateľovi 2 % z dane:

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska

IČO: 42254388

Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)

Sídlo: Kýčerkého 7, 811 05 Bratislava

 

Alebo si priamo stiahnite potrebné tlačivo podľa typu daňovníka (právnická osoba, fyzická osoba – zamestnanec, fyzická osoba podávajúca si daňové priznanie sama, dobrovoľník).

Podrobnejšie informácie o poukázaní 2 % z dane ako aj potrebné tlačivá nájdete na:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Ďakujeme za Vašu dôveru! Športovať sa oplatí!

 

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH