Kritériá sú stanovené Štábom Letnej Deaflympiády 2021 a ich cieľom je zabezpečiť kvalitný výber deaflympionikov určených k úspešnej a efektívnej reprezentácii Slovenskej republiky počas hier 24. Letnej Deaflympiády

Za úspešnú a efektívnu reprezentáciu považujú členovia Štábu LD 2021 také vystúpenie nominovaného športovca, ktoré bude v rozpätí na 1. – 8. mieste.

Úlohou štábu bolo stanoviť také kritériá, aby športoví kandidáti:

  1. spĺňali podmienky dané organizátorom podujatia (ICSD),
  2. spĺňali predpoklady úspešnej a efektívnej reprezentácie Slovenskej Republiky.

Kritériá je potrebné splniť do 31. decembra 2021 (ak nebude stanovené inak).

DELENIE KRITÉRIÍ

A.    kritériá (všetky náklady hradené DVS)

B.    kritériá (20% nákladov na letenky, ubytovanie a stravovanie hradí účastník)

C.    kritériá (80% nákladov na letenky, ubytovanie a stravovanie hradí účastník)

D.    kritériá (100% nákladov na letenky, ubytovanie a stravovanie hradí účastník)

A.    Kritérium

  • splnený limit stanovený ICSD pre daný šport v termíne od 1.1. 2020 do 31. 7. 2021, alebo
  • úspešná reprezentácia v predchádzajúcom deaflympijskom cykle (medailové umiestnenia na súťažiach úrovne ME, MS a 1 – 8 na poslednej LD).

B.    Kritérium

  • úspešná reprezentácia v predchádzajúcom deaflympijskom cykle (umiestnenie 4 – 8 na súťažiach úrovne ME, MS alebo poslednej LD), alebo
  • umiestnenie do 5. miesta na Majstrovstvách SR (seniorov) v príslušnom športe osôb bez zdravotného postihnutia.

C.    Kritérium

  • reprezentácia v danom športe v predchádzajúcom deaflympijskom cykle na súťažiach úrovne ME, MS a
  • vek do 23 rokov

D.    Kritérium

  • reprezentácia v danom športe v predchádzajúcom deaflympijskom cykle na súťažiach úrovne ME, MS, LD a
  • vek nad 23 rokov

Náklady zabezpečované DVS

Deaflympijský výbor Slovenska hradí aj všetkým nominovaným podľa kategórie B, C a D materiálne zabezpečenie (športové a spoločenské oblečenie, obuv, doplnky a iný materiál), poistenie, organizačné a lekárske zabezpečenie a tiež individuálny príspevok na športovú prípravu v roku 2021.

Športovcom, ktorí úspešne absolvujú 24. Letnú Deaflympiádu (umiestnenie 1. – 8. miesto) Deaflympijský výbor Slovenska spätne refunduje ich vlastný príspevok na účasť v plnej výške a náklady na zabezpečenie účasti doprovodu – športového odborníka.

V Bratislave 23. januára 2021, Štáb 24. Letnej deaflympiády.

Národné deaflympijské kritéria boli schálené Výkonným výborom rozhodnutím PR02/2021 dňa 8.2.2021.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *