Obrázok článku
  • Publikované: 19. novembra 2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Toto je obchodná správa pre podnikateľov, obchodníkov a dodávateľov športových potrieb.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Dobrý deň vážený obchodný partner,

rada by som Vás požiadala o predloženie záväznej cenovej ponuky v zmysle priloženej výzvy a technickej špecifikácie. Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov a preto je nutné realizovať prieskum trhu. V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme vopred za preložené cenové ponuky.

S úctou

Janka Pintová

Špecialista na verejné obstarávanie

e.mail: janka@pintova.eu

MOBIL: +421 911 707037

Príloha 1
Príloha 2