5. septembra 2020 sa v hoteli SET v Bratislave konalo riadne Valné zhromaždenie Deaflympijského výboru Slovenska.

Na zhromaždení sa zúčastnilo 12 delegátov, ktorí si vypočuli hodnotenie Plánu činnosti na rok 2019 a nový plán na rok 2020. Odsúhlasili výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019, vypočuli si informácie o formovaní sa reprezentačného družstva vo futsale, ale najmä o vytvorení širšej nominácie deaflympionikov na Letnú Deaflympiádu v Brazílii.

Nakoniec diskutovali o citlivých témach, ktoré neustále trápia celú komunitu nepočujúcich. Najsilnejšie v nich rezonuje problematika a váhanie ministerstva pri oceňovaní lyžiarov deaflympionikov, ktorí získali na poslednej Zimnej deaflympiáde cenné, i keď nemedailové umiestenia. 

Na absolvovanie zhromaždenia im stačili 3 hodiny, pracovné dopoludnie zavŕšili spoločným obedom.

Ďalšie Valné zhromaždenie sa bude konať v súlade s požiadavkami Zákona o športe v júni roku 2021.