Obrázok článku
  • Publikované: 19. mája 2016

Valné zhromaždenie.

Dňa 9. mája 2016 prijali členovia Výkonného výboru na zasadnutí termín zvolania Mimoriadneho valného zhromaždenia Deaflympijského výboru. Toto sa bude konať v Bratislave v nedeľu 19. júna 2016 a na programe bude zmena Stanov, schválenie Výročnej správy, oboznámenie sa so správou auditora, či voľbou Kontrolóra DVS – všetko v súlade s požiadavkami Zákona o športe.

Pozvánky s programom a ďalšími dokumentami dostanú včas všetci riadni členovia DVS a delegáti podľa stanov. Radi však privítame medzi nami vás všetkých, ktorí sa zaujímate o šport nepočujúcich a deaflympijské ciele a myšlienky. Informácie o mieste a ďalších podrobnostiach zverejníme tu v blízkych dňoch.