Prehľad aktivít a udalostí členov DVS

Zoznam nadchádzajúcich udalostí:

Slovenský pohár nepočujúcich vo futsale