• Publikované: 10. júna 2015

Deaflympijský výbor Slovenska: NOVÝ ZAČIATOK

Doba si vyžaduje zmeny… 
Slovenská federácia nepočujúcich športovcov sa tiež nevyhla jednej designovej zmene – zmene názvu združenia. Starý názov už nestačil. Nový viac vystihuje poslanie a ciele, ktoré síce boli aj v pôvodných stanovách, avšak kto z okruhu strategických partnerov združenia číta stanovy a v nich jeho ciele a poslanie? Málokto aj vie, že vlastne SFNŠ je na Slovensku jediným členom niekoľkých nadnárodných športových organizácií nepočujúcich (ICSD, EDSO a ICCD) a snaží sa popularizovať šport medzi nepočujúcimi na základe olympijských princípov obohatených zvláštnosťami nepočujúcich – deaflympionizmom. 

Škoda, že si toto postavenie SFNŠ neuvedomili štátni úradníci na vysokých postoch – delegáciu deaflympionikov pred odchodom na XVIII. Zimnú deaflympiádu po prvý krát v histórii neprijal osobne prezident Slovenskej republiky, v návrhu nového Zákona o športe sa neobjavila Slovenská federácia nepočujúcich športovcov(lebo nemala vhodné meno…) – akoby sa niektoré rozhodujúce osobnosti na nás pozerali z iného uhlu.

Ak nejde Mohamed k hore, príde hora k nemu. A tak sme urobili krok, aby tí prví jasnejšie videli kto sme, čo chceme a kam kráčame. 

Ďakujeme za podporu!

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA