Obrázok článku
  • Publikované: 9. novembra 2023

DEAF TATRY 2023 – XV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V dňoch 6.-8. októbra 2023 sa stretli členovia DVS, športoví odborníci a naši top športovci v Starej Lesnej na podujatí DEAF TATRY, počas ktorého prebehlo aj mimoriadne valné zhromaždenie, kde sa hlasovalo za zmenu Stanov DVS.

Pre našich športovcov a športových odborníkov  prednášal doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., ktorý sa špecializuje na výživu a regeneráciu v športovej príprave (sluchovo postihnutých) športovcov .

   

Generálna sekretárka Milena Fabšičová  informovala zúčastnených o činnosti sekretariátu DVS a podujatiach DVS 2023. Spolu s našim právnym zástupcom Oliverom Kristom predostreli súčasné postavenie a problematiku deaflympijského hnutia na medzinárodnej a národnej úrovni.

Všetkým zúčastneným  ďakujeme za príjemnú atmosféru a dúfame, že sa o rok v tatranskom prostredí opäť stretneme.