Dňa 11. augusta 2020 sa na parkovisku pred predajňou BILLA, na Bajkalskej ulici v Bratislave uskutočnila akcia Futbal v meste. Táto akcia prebiehala už minulý rok. Organizátormi sú Únia ligových klubov a partnermi Billa ľuďomSlovenský futbalový zväz.

Zmyslom a cieľom akcie „Futbal v meste“ je propagácia futbalu nielen medzi zdravými deťmi a mládežou. Futbal je hra pre všetkých, tak znie heslo, teda aj pre zdravotne postihnutých. Aj z tohto dôvodu organizátori pozvali nepočujúce deti.

Na ponuku zúčastniť sa akcie sme neváhali. Akcie sa zúčastnili 4 nepočujúce deti (2 dievčatá zo Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici a 2 chlapci zo Základnej škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ulici v Bratislave).

Naše nepočujúce deti si na akcii zahrali futbal 2 proti 2 s bezgólovým výsledkom. Akcia, ako v takýchto prípadoch býva, sa niesla v štýle zábavy a šou. Na zmenšenom umelom ihrisku si zahrali futbal okrem ďalších deti aj bývalí známi reprezentanti napríklad Vladimír Kinder, Marek Slovák a iní. Videli sme aj vystúpenie futbalových žonglérov s loptou.

Vďaka patrí aj známym futbalovým esám ako Róbert Vittek a Ján Ďurica, ktorí sa odfotili s našimi hráčmi. Najmä pre nich to bol veľký zážitok. 

Na pekné podujatie okrem detí prišli aj ich rodičia. Za ústretový prístup a ochotu sa chcem poďakovať rodičom detí mame Freudenschussovej, otcovi Julovi Maťovčíkovi a tiež matke a tlmočníčke Milene Fabšičovej.

Ďalšie akcie „Futbal v meste“ sa uskutočnia v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a finále bude 7.10.2020 v Bratislave v nákupnom stredisku Eurovea.

12. augusta 2020

Peter Birka, prezident