51. ročník Celoštátnych športových hier pre sluchovo postihnutých žiakov

V dňoch 10.- 14.júna 2015 organizovala Spojená škola Pavla Sabodaša internátna 51. ročník Celoštátnych športových hier pre  sluchovo postihnutých žiakov. Športové podujatie otvoril a súťažiacich privítal riaditeľ školy, pán Borovský. 
Na podujatí sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev: Bratislava-Hrdličkova, Bratislava- Drotárska, Kremnica, Lučenec, Levoča a Prešov. Súťažiace družstvá si zmerali sily v športových disciplínach:

– atletika:  beh na 60 m,

– skok do diaľky,

– skok do výšky,

– vrh guľou,

– beh na 600 m dievčatá,

– beh na 1000 m chlapci,

– štafeta 4×60 m,

– futsal,

– basketbal a 

– stolný tenis dievčatá. 

Cieľom podujatia je propagácia športových aktivít, ktoré sú pre deti a ich pohybovú činnosť veľmi dôležité. Pohyb je základnou životnou potrebou každého živého tvora. Dovidenia na budúci rok v Bratislave na Drotárskej ulici.

Pozritete výsledky: http://spojenaskola.info/wp-content/uploads/2015/06/Kompletné-výsledky-CŠH-SPŽ-2015-Prešov.pdf

 

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH