• Publikované: 26. júna 2015

51. ročník Celoštátnych športových hier pre sluchovo postihnutých žiakov

V dňoch 10.- 14.júna 2015 organizovala Spojená škola Pavla Sabodaša internátna 51. ročník Celoštátnych športových hier pre  sluchovo postihnutých žiakov. Športové podujatie otvoril a súťažiacich privítal riaditeľ školy, pán Borovský. 
Na podujatí sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev: Bratislava-Hrdličkova, Bratislava- Drotárska, Kremnica, Lučenec, Levoča a Prešov. Súťažiace družstvá si zmerali sily v športových disciplínach:

– atletika:  beh na 60 m,

– skok do diaľky,

– skok do výšky,

– vrh guľou,

– beh na 600 m dievčatá,

– beh na 1000 m chlapci,

– štafeta 4×60 m,

– futsal,

– basketbal a 

– stolný tenis dievčatá. 

Cieľom podujatia je propagácia športových aktivít, ktoré sú pre deti a ich pohybovú činnosť veľmi dôležité. Pohyb je základnou životnou potrebou každého živého tvora. Dovidenia na budúci rok v Bratislave na Drotárskej ulici.

Pozritete výsledky: http://spojenaskola.info/wp-content/uploads/2015/06/Kompletné-výsledky-CŠH-SPŽ-2015-Prešov.pdf