Za 360 dní, teda necelý rok, sa začne v Brazílii 24. Letná Deaflympiáda.

Valné zhromaždenie v septembri tohto roku prijalo plán činnosti na ďalší rok a zaviazalo prezidenta Petra Birku vytvorením a vedením prípravného štábu účasti na tomto najväčšom sviatku všetkých športujúcich nepočujúcich celého sveta. 

Prvé zasadnutie kolektívu vybraného prezidentom DVS Petrom Birkom sa konalo už 24. novembra 2020, kde boli medzi členov rozdelené úlohy a tak boli položené základy na úspešné vystúpenie deaflympijského družstva na 24. Letnej Deaflympiáde.

Úzky pracovný tím sa bude stretávať približne v mesačných intervaloch a operatívne riešiť úlohy vyplývajúce z nových informácií, aktualizovanej situácie, aj v súvislosti s covidovou pandémiou. 

Členovia prípravného kolektívu:

Peter Birka

Peter Birka

predseda štábu

Riadiace a organizačné úlohy, medzinárodná komunikácia v posunkovom jazyku

Dušan Dědeček

Dušan Dědeček

člen štábu

Príprava a aktualizácia rozpočtu, plánovanie a logistika

Milena Fabšičová

Milena Fabšičová

členka štábu

Príprava kritérií, nominácie športovcov, tlmočnícke úlohy

Druhé zasadnutie štábu.

V utorok, 8. decembra 2020, sa uskutočnilo už druhé zasadnutie. Témami diskusie boli:

  • rozpočet účasti a prípravy na 24. Letnú Deaflympiádu,
  • návrh nominačných kategórií športovcov,
  • možní účastníci, členovia realizačných tímov,
  • prvý informačný leták o Deaflympiáde,
  • propagačný a marketingový plán, zámery získania podporovateľov. 

O ďalšej činnosti štábu vás budeme priebežne informovať. Tretie zasadnutie je naplánované na 12. januára 2021.