Obrázok článku
  • Publikované: 12. apríla 2013

Zasadnutie štábu LD Sofia 2013

Zasadnutie štábu LD Sofia 2013 bolo dôležité v procese schvaľovania športovcov na blížiace sa XXII. LD Sofia 2013. Bola schválená nominácia 7 športovcov v piatich športových odvetviach. Nominovaní športovci sú: Ivana Krištofičová, Eva Jurková, Peter Vašíček, Miroslav Lipovský, Katarína Babálová, Július Maťovčík a František Podhorský. V realizačnom tíme sú: vedúci výpravy Miloš Štefek, zástupca výpravy a zároveň tréner bowlingu Rastislav Hrdlík, tlmočníčka posunkovej reči Milena Krajčírová, administrátorka Hanka Kolníková, lekár Ivan Halmo, ,tréner atletiky Dušan Dědeček, tréner stolného tenisu Andrei Dzelinsky, tréner cyklistiky Július Maťovčík, st. a tréner bedmintonu Miroslav Klimo.