Vybrali sme z nášho archívu… máme tam aj takéto kúsky! Poznáte aktérov?

Neraz býva pekné vrátiť sa v čase späť…