Obrázok článku
  • Publikované: 14. novembra 2013

Valné zhromaždenie SFNŠ

V sobotu 9. novembra 2013 sa v hoteli SET v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie SFNŠ. Prišlo 11 delegátov športových klubov z celkového počtu 16. Na Valnom zhromaždení SPV sme zmenili stanovy, podľa ktorých už budú len traja členovia VV SFNŠ. Zhromaždenie súhlasilo s dočasnou zmenou adresy sídla SFNŠ, predovšetkým z administratívnych dôvodov. Zvolili sme aj nových členov kontrolnej komisie. Všetko prebehlo bez veľkých diskusií, aj vďaka vysokej úrovni, ktorú nastavili členovia Výkonného Výboru svojimi podrobnými správami o činnosti SFNŠ, pláne športových podujatí na rok 2014, hospodárení a o účasti na Letnej Deaflympiáde Sofia 2013. Prezident vyzdvihol dobrú a nádejnú spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ale aj s kolegmi vo výkonnom výbore. Pred členskou základňou bola prezentovaná pripravovaná propagačná kampaň, ktorá začne 1. decembra prostredníctvom veľkoplošných billboardov s výstižným mottom „Hráme s čistým stolom“ a ktorá bude pokračovať aktivitami na podporu príspevkov 2% dane v prospech nášho združenia.
Držte nám všetkým prsty a my sa vám odvďačíme vzornou reprezentáciou!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                         20131109_103915