Testy nielen v dopingu.

Na 23. Letnej Deaflympiáde spolupracuje ICSD s Ankarskou antidopingovou agentúrou. Pätnásť úradníkov pre dopingovú kontrolu z agentúry pracuje na športoviskách súčasne. Celý tím antidopingových odborníkov absolvoval medzinárodný kurz s cieľom minimalizovať komunikačný problém a úspešne a produktívne plniť svoje povinnosti.
Všetkých dvadsaťjeden športových disciplín hier je neustále monitorovaných, ide o najvyššie percento antidopingových testov, ktoré sa vykonali počas Deaflympiád. Zvláštna pozornosť sa venuje prvým trom pretekárom zo stupienkov víťazov a hlavne športovcom, ktorí dosiahli nové svetové rekordy.
Atletika, plávanie, džudo, karate, taekwondo a zápasenie sú považované za kritické oblasti, kde aj prebieha väčšina testov. Od začiatku hier bolo vykonaných 197 testov, ktoré boli odoslané do laboratória v Ankare. Kontroly budú prebiehať až do konca hier.
Audiogramové testy (sluchové testy) sa uskutočnili od prvého dňa príchodu športovcov do Samsunu a prebiehali súčasne s ich akreditáciou. Bolo otestovaných 800 športovcov, vrátane všetkých nových. Od začiatku súťaží sa vykonávajú aj náhodné testy. Výsledkom týchto kontrol je šesť diskvalifikovaných športovcov.
Pre riešenie sporov v takýchto prípadoch je prítomná aj Audítorská komisia ICSD, ktorá rieši prípadné odvolania a návrhy.
Podľa pravidiel o audiograme ICSD musia účastníci deaflympijských súťaží spĺňať toto pravidlo: „Nepočujúci je definovaný ako osoba so stratou sluchu s priemerom čistého tónu najmenej 55 dB (PTA) nameranom na lepšom uchu (trojtónový čistý tón v priemere 500, 1000 a 2000 Hertz, vzduchová vodivosť, norma ISO 1969) „.
V našom tíme sa podrobila prvému antidopingovému testu včera po získaní medaile vo vrhu guľou Ivana Krištofičová. Špeciálnym audiotestom sa podrobili po príchode stolní tenisti Thomas Keinath a Marek Tutura. Všetky testy prešli bez pozitívneho nálezu.

 

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH