Obrázok článku
  • Publikované: 5. decembra 2012

Správa zo 16.kongresu v Moskve

Rastislav Hrdlík16. Kongres EDSO sa uskutočnil v Moskve a to v termíne 1-2.júna 2012. Pozvaných bolo 43 hostí,pričom sa nezúčastnilo 8 pozvaných hostí z rôznych krajín v Európe. Slovenskú republiku zastupoval viceprezident SFNŠ Rastislav Hrdlík. Kongres slávnostne otvoril príhovorom prezident EDSO pán Bjorn Roine z Nórska. Potom sa ujal slova domáci prezident Ruskej federácie nepočujúcich športovcov, ktorý vyjadril veľkú radosť, že 16. Kongres EDSO sa mohol uskutočniť v Moskve. Prvým bodom rokovania bolo odovzdanie originálneho certifikátu pre Slovenskú republiku a Francúzsko. Následne bola prečítaná zápisnica z 15. Kongresu EDSO, ktorý sa uskutočnil v nemeckom meste Essen v roku 2010. Boli zverejnené finančné náklady za roky 2010/2011 a taktiež boli ocenení najlepší športovci za rok 2010/ 2011 . Za výbor EDSO pán Dogan Ozdemir informoval Slovenskú republiku, že penále nemusí platiť naša SFNŠ, ale penále sa týkajú SAZNŠ. Prítomný bol aj pán prezident ICSD Crowley, ktorý nás informoval o činnosti ICSD a aj o blížiacej sa Letnej deaflympiáde, ktorá sa uskutoční v roku 2013 v Bulharsku. Záujemcovia o účasť na spomínanej olympiáde sa musia záväzne prihlásiť do 13.7.2012. Pán Hrdlík prejavil záujem zorganizovať ME v plážovom volejbale u nás na Slovensku v roku 2014. Na záver rokovaní sa uskutočnil slávnostný banket.