Správa z Mimoriadneho valného zhromaždenia SFNŠ v Nových Zámkoch.

resized_p1140011Dňa 14. januára 2012 sa v Nových Zámkoch konalo Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov. Cieľom bolo predniesť správu o činnosti VV SFNŠ v roku 2011, o hospodárení za minulý rok, ale aj informovať o plánovanej činnosti v ďalšom období. Zasadnutie začalo o 10.30 a končilo o cca 17.00 hod. Na začiatku bola oznámená aktuálnej členská základňa, ktorú dnes tvorí 13 občianskych združení. Zvláštnosťou bolo, že za členov SFNŠ predbežne neboli prijaté žiadne organizácie založené za éry J. Rudu na princípe zväzov občianskych združení. Prítomní skonštatovali, že väčšina týchto zväzov riadne nefungovala, niektoré mali viac funkcionárov ako športovcov a ich začlenením do nových štruktúr by sa otvorili otázky duplicity a nerovnocennosti členskej základne SFNŠ. Preto sa predbežne VV SFNŠ rozhodol neprijímať takéto organizácie až do ustanovenia podmienok, za akých by sa takéto organizácie mohli stať riadnym členom SFNŠ.

Obsiahla diskusia prebiehala ku každému bodu, reagoval aj zástupca „starých“ štruktúr Cehlárik pri správe prezidenta Štefeka, ktorý kriticky a s malými nepresnosťami pripomenul obdobie vládnutia Jaromíra Rudu. Od konania súdne stíhaného prezidenta SDV sa dištancovali všetci prítomní, ale aj funkcionári, ktorí pri ňom stáli do poslednej chvíle. Vinu za spackanú deaflympiádu sa snažili preniesť na všetky členské organizácie nepočujúcich, sami sa necítia vinní. Nikto z prítomných ich však nechcel posudzovať, všetkým išlo skôr o praktické otázky – ako pokračovať v príprave, aký je systém nominácií na medzinárodné podujatia, ako vôbec zaplatiť členské príspevky do medzinárodných organizácií. Aj preto VV SFNŠ navrhol variantu stanoviť paušálny členský poplatok pre každú členskú organizáciu vo výške 30€. Dôležité boli ak otázky členstva, keď súčasná strešná organizácia nepočujúcich SFNŠ už má potvrdené členstvo v ICSD, EDSO a takpovediac „na ceste“ je aj členstvo v ICSC. Len členské poplatky do týchto organizácií pre rok 2012 presahujú sumu cca 460€.

V miestami búrlivej atmosfére veľmi dobre padlo gesto uznania, ktoré pripravil zástupca ŠKN Trenčín – Peter Vašíček odovzdaním darčekového košu pre členov VV SFNŠ ako ocenenie krokov, ktoré funkcionári vykonali pre začlenenie športu nepočujúcich do medzinárodných, ale i domácich štruktúr, či blahoželanie p.Svičkovi k jeho životnému jubileu.

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH