Obrázok článku
  • Publikované: 27. januára 2015

Pietna spomienka na Jána Begana

Pri príležitosti 20. výročia úmrtia bývalého predsedu Československého zväzu nepočujúcich športovcov Jána Begana sa v nedeľu, dňa 25. 1. 2015 na cintoríne v Trenčianskych Bohuslaviciach konalo malé spomienkové stretnutie. Za naše združenie sa ho zúčastnili prezident Miloš Štefek a viceprezident Rastislav Hrdlík. Na stretnutie ich pozval predseda ŠKN Trenčín Peter Vašíček. Spolu s ním prišli na stretnutie Ján Kyselica, Simona Bilíková a vdova s tromi synovcami a dcérou.

Aktívna činnosť Jána Begana výrazne ovplyvnila rozvoj športu nepočujúcich v Trenčíne a vtedajšom Československu. Trenčín si ho pamätá ako dlhoročného funkcionára telovýchovnej jednoty nepočujúcich v Trenčíne.