Obrázok článku
  • Publikované: 11. mája 2015

Slovenská federácia nepočujúcich je Deaflympijský výbor Slovenska.

V konferenčnej sále Národného tenisového centra v Bratislave sa v sobotu 9. mája 2015 konalo Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov. Hlavným bodom programu  bola zmena názvu združenia a niektoré doplnenia stanov. Najdôležitejšou zmenou bola výmena pôvodného názvu na výstižnejší – DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (DVS).

Tieto tri slová lepšie vystihujú postavenie a ciele združenia vo svetovom športovom dianí, ale aj na Slovensku. Pôvodné znenie (Slovenská federácia nepočujúcich športovcov) radilo toto športové združenie nepočujúcich občanov k šedej mase stoviek iných športových združení (počujúcich) na Slovensku, asociácií, zväzov, federácií, či klubov. Vrcholné postavenie, jedinečnosť a výnimočnosť spočíva v členstve a obhajobe myšlienok, ktorými sa riadia celosvetovo pôsobiace organizácie športu nepočujúcich – ICSD, EDSOICCD. Logickým cieľom združenia je napĺňanie a obhajoba deaflympijských myšlienok na Slovensku.

Najdôležitejšie zmeny nájdete v kapitolách Poslanie, ciele a úlohy a Deaflympijská symbolika (viď príloha – DVS stanovy 2015). Tieto aj nezainteresovaným približujú význam združenia v celosvetovom a regionálnom deaflympijskom hnutí.

Zmeny inicioval vývoj v slovenskej športovej obci, ktorá pripravuje Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov… Možno aj vďaka tomu, že táto široká skupina zdravotne znevýhodnených občanov SR, nemá v prípravnom výbore žiadneho zástupcu, došlo k opomenutiu existencie a postaveniu tohto združenia na Slovensku a vo svete. DVS je pritom z pohľadu šírenia olympijských myšlienok, transformovaných na deaflympionizmus so svojimi cieľmi totožný s poslaním a cieľmi Slovenského paralympijského výboru. Spolu s SPV tak prispieva k zapájaniu širokých vrstiev zdravotne postihnutých občanov do života spoločnosti prezentovaním olympijských ideálov. Rešpektovanie a zrovnoprávnenie s ostatnými skupinami zdravotne postihnutých občanov (telesne, zrakovo a mentálne) je preto logickým krokom aj na úrovni pripravovanej legislatívy Slovenskej republiky.

Veríme, že zmeny budú verejnosťou a štátnymi zástupcami a orgánmi vnímané tak, ako to je očakávané a zamýšľané.logo DVS samostatne-02

 

[embeddoc url=“https://deaflympic.sk/wp-content/uploads/2015/05/DVS-stanovy-2015.pdf“ viewer=“google“]