MS-250x250Naše združenie koncom minulého roku podalo na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 rôznych projektov na zabezpečenie našich úloh a cieľov v celkovej výške 321 341,26 €. Ministerstvo nám schválilo 74 149 € (vrátane účasti na LD 2013). Teraz je hlavnou úlohou funkcionárov (ale aj jednotlivých členov SFNŠ), aby získali čo najviac finančných prostriedkov od podporovateľov a sponzorov s cieľom naplniť rozdiel vo výške 247 192,26 €.

Súhrn dotácií