Radosť nepočujúcich detí z bedmintonu

Nadácia Pontis veľkou mierou prispela k bedmintonu, aby sa nepočujúce deti zo celého Slovenska viac stretávali na takých podujatiach, zmerali svoje skúsenosti, silu, naučili sa niečomu novému a vzbudil sa v nich záujem reprezentovať našu republiku vo športe a priniesť dobré meno slovenskému športu. Deaflympijský výbor Slovenska prioritne podporuje rozvoj športu detí a mládeže so sluchovým postihnutým, čo je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj športu reprezentantov v našej spoločnosti. Bedmintonový turnaj pre nepočujúce deti usporiadal Deaflympijský výbor Slovenska v sobotu dňa 21. novembra 2015 v Bratislave. Zúčastnili sa ho deti bratislavských škôl nepočujúcich Hrdličkova a Drotárska a deti z Kremnice.

Podujatie je druhým ročníkom tejto akcie a viedli ho skúsení bedmintonoví hráči – deaflympionici Peter Vašíček a Katarína Babálová. Riaditeľom súťaží bol prezident Deaflympijského výboru Slovenska Miloš Štefek. Turnaj sa odohral v modernej hale so štyrmi kurtami, trval päť hodín. V 9 hodín začínal tréning a nasledovala súťaž, boli dva disciplíny-dvojhra a zmiešaná štvorhra. Každý hráč sa snažil ukázať zručnosť z bedmintonu. Turnaj skončil o 14. hodine. Účastníci sa presunuli do školy na Hrdličkovej, kde dostali obed. Okolo pol piatej bolo odovzdávanie diplomu a medailí. Vo dvojhrách dievčatá boli na prvom mieste Kristína Gábrišová. na druhom mieste Amália Lepotová a na tretom mieste Martina Antušeková. Vo dvojhrách chlapci boli na prvom mieste Peter Petrovič, na druhom mieste Oliver Krajčír a na tretom Michal Píš, V zmiešanej štvorhre boli na 1. mieste Peter Petrovič -Simona Schubertová, 2. miesto Roman Daniel – Kristína Gábrišová, 3. miesto – Michal Píš – Nikola Kulaviaková. Mladý talentovaný hráč Peter Petrovič z Banskej Bystrice získal 2 zlaté medaily, ktorý trénuje v počujúcom športovom klube s rovesníkmi. Pravidelne hráva bedmintonovú ligu a má nejaké umiestnenie v rebríčkovom postavení Slovenského bedmintonového zväzu. Po vyhodnotení výsledku premietala prezentácia o našich slovenských reprezentantov na Letných deaflympijských hrách v Taipei a Sofii. Deťom to sa páčilo. Po večere na programe bola zábavná súťaž. Deti odchádzali s nezabudnuteľným zážitkom a chcú prísť na ďalší bedmintonový turnaj na budúci rok 2016.

Pozrite si výsledky na týchto odkazoch:

Drotárska:

chlapci:

 1. Oliver Krajčír
 2. Viktor Černák
 3. Róbert Maceja

dievčatá:

 1. Martina Antušeková
 2. Miriam Lipovská
 3. Lenka Berezická

Hrdličkova:

chlapci:

 1. Roman Daniel
 2. Mário Szalai
 3. Martin Ďuraško

dievčatá:

 1. Amália Lepótová
 2. Kristína Gabrišová
 3. Laura Vassová

Kremnica:

chlapci:

 1. Michal Píš
 2. Roland Horváth
 3. Vladimír Bartoš

dievčatá:

 1. Nikola Kulaviaková
 2. Simona Schubertová
 3. Alexandra Hollerová

Integrovaný chlapec:

 

 1. Peter Petrovič z Banskej Bystrice

 

Dvojhra chlapci

 

SKUPINA A A B C D E bodov poradie
A  Oliver KrajčírDrotárska 15:6 17:16 15:7 15:6 4 1
B Vladimír BartošKremnica 6:15 7:15 12:15 17:15 1 4
C  Mário SzalaiHrdličkova 16:17 15:7 15:7 15:9 3 2
D  Róbert MacejaDrotárska 7:15 15:12 7:15 17:16 2 3
E  Martin ĎuraškoHrdličkova 6:15 15:17 9:15 16:17 0 5

 

 SKUPINA B A B C D E bodov poradie
Michal PíšKremnica 3:15 15:10 15:9 15:12 3 2
Peter PetrovičBanská Bystrica 15:3 15:3 15:3 15:3 4 1
Viktor ČernákDrotárska 10:15 3:15 15:12 5:15 1 4
D  Roland HorváthKremnica 9:15 3:15 12:15 11:15 0 5
Roman DanielHrdličkova 12:15 3:15 15:5 15:11 2 3

A1 Oliver Krajčír (Drotárska)

A2 Mário Szalai (Hrdličkova)

B1 Peter Petrovič (Banská Bystrica)

B2 Michal Píš (Kremnica)

 

Dvojhra chlapci

 

SEMIFINÁLE – FINÁLE

 

Oliver Krajčír (Drotárska)
Oliver Krajčír
Michal Píš (Kremnica) 4,4
1. Peter Petrovič
1,6
Mário Szalai (Hrdličkova)
Peter Petrovič
Peter Petrovič (Banská Bystrica) 2,4

O 3-4.MIESTO 

Michal Píš
3. Michal Píš
-8, 7, 4
Mário Szalai

 PORADIE:

 

 1. Peter Petrovič (Banská Bystrica)

 

 1. Oliver Krajčír (Drotárska)

 

 1. Michal Píš (Kremnica)

 

 

Dvojhra dievčatá

 

 

 SKUPINA A  A B C D E bodov poradie
A Amália LepotováHrdličkova 15:13 15:4 15:7 15:7 4 1
B Martina AntušekováDrotárska 13:15 15:5 15:4 15:4 3 2
C Simona SchubertováKremnica 4:15 5:15 6:15 11:15 0 5
D Lenka BerezickáDrotárska 5:15 7:15 15:6 13:15 1 4
E Laura VassováHrdličkova 7:15 4:15 15:11 15:13 2 3

 

 

SKUPINA B A B C D bodov poradie
A Nikola KulaviakováKremnica 15:7 10:15 15:4 1 3
B Miriam LipovskáDrotárska 17:15 14:16 15:1 2 2
C Kristína GabrišováHrdličkova 15:10 16:14 15:9 3 1
D Alexandra HollerováKremnica 4:15 1:15 9:15 0 4

A1 Amália Lepotová (Hrdličkova) 

A2 Martina Antušeková (Drotárska)

B1 Kristína Gabrišová (Hrdličkova)

B2 Miriam Lipovská (Drotárska)

 

Dvojhra dievčatá

 

SEMIFINÁLE – FINÁLE

 

Amália Lepótová (Hrdličkova)
Amália Lepótová
Miriam Lipovská (Drotárska) 9,-10, 9
1. Kristína Gabrišová
8,-10,6
Martina Antušeková (Drotárska)
Kristína Gabrišová
Kristína Gabrišová (Hrdličkova) 2,8

 

O 3-4.MIESTO 

 

Miriam Lipovská
3. Martina Antušeková
-13,8,9
Martina Antušeková

 

 PORADIE:

1 Kristína Gabrišová (Hrdličkova)

 

2 Amália Lepótová (Hrdličkova)

 

3 Martina Antušeková (Drotárska)

 

Zmiešaná štvorhra

 

A B C D E F bodov poradie
A O.Krajčír/M.AntušekováDrotárska 15:7 15:3 10:15 11:15 7:15 2 4
B R.Maceja/M.LipovskáDrotárska 7:15 7:15 8:15 11:15 5:15 0 6
C M.Szalai /A. LepotováHrdličkova 3:15 15:7 6:15 6:15 11:15 1 5
D R.Daniel/K.GabrišováHrdličkova 15:10 15:8 15:6 16:14 7:15 4 2
E M.Píš/N.KulaviakováKremnica 15:11 15:11 15:11 14:16 10:15 3 3
F P.Petrovič/S.SchubertováKremnica 15:7 15:5 15:9 15:7 15:10 5 1

 

PORADIE:

             

 Družstvá škôl:

 

 1. P.Petrovič/S.Schubertová 1. miesto Hrdličkova

 

 1. R.Daniel/K.Gabrišová 2. miesto Drotárska

 

 1. M.Píš/N.Kulaviaková 3.miesto Kremnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH