Obrázok článku
  • Publikované: 9. októbra 2017

Quo Vadis posunkový jazyk?

V nedeľu 8. októbra 2017 sa v hoteli FIS konal pracovný workshop na tému

Quo Vadis posunkový jazyk?

Kam sa uberá náš (slovenský), ale aj svetový posunkový jazyk, rozobrali odborníčka Prof. Darina Tarcsiová, praktik – tlmočník Milena Fabšičová, nepočujúci Peter Birka a „počujúci laik“ Dušan Dědeček. Prítomní sa zhodli na takýchto záveroch:

  1. Pre zachovanie národnej identity nepočujúcich je potrebné udržať a naďalej rozvíjať slovenský posunkový jazyk.
  2. Pre integráciu do medzinárodných štruktúr je veľmi dôležité osvojovať si medzinárodný posunkový jazyk.
  3. Naďalej trpezlivo a húževnato hľadať porozumenie s počujúcimi a majoritnou spoločnosťou.
  4. Obohacovať spoločnosť o svoje zvláštnosti, nehanbiť sa za ne a žiadať o porozumenie.