Obrázok článku
  • Publikované: 26. októbra 2020

Pre deaflympionikov – praktické odpovede na otázky aktuálnej športovej prípravy

[av_textblock size=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ font_color=“ color=“ id=“ custom_class=“ av_uid=’av-kgr2ntsa‘ admin_preview_bg=“]
Na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa objavil tento článok (Usmernenie pre športové aktivity k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 22. októbra 2020). V niektorých z nás vyvolal určité pochybnosti a nejasnosti.

Preto sme požiadali nášho právneho poradcu o vyjadrenie k týmto otázkam. Stručné odpovede nájdete pod každou otázkou.

Sú naši športovci (deaflympionici) na základe zmlúv, ktoré podpísali s DVS považovaní za profesionálov?

Deaflympionici, nemajú žiadnych profesionálnych športovcov. Preto sa na nikoho z DVS nevzťahuje časť usmernenia č. 678 vydaného 22. októbra 2020 pod písmenom b) o výkone profesionálneho športu.

Môžu športovci a ich realizačné tímy vycestovať do zahraničia na sústredenie (preteky a pod.)?

Nemôžu. V súčasnosti (24. 10. – 1. 11.2020) nie je možné, aby iný ako profesionálny športovec vycestoval kamkoľvek do zahraničia t.j. či už na sústredenie, alebo preteky. 

Môže trénovať športovec vo vlastnom dome (napr. v posilňovni, na dvore, v garáži…)

V rámci prijatého zákazu vychádzania nie je nijako obmedzené trénovať vo vlastnej posilňovni, dvore, alebo garáži. Pokiaľ má amatérsky športovec (všetci z DVS) svojho trénera, ktorý však túto činnosť robí ako profesionálny tréner, t.j. v zmysle zákona o športe je športovým odborníkom, tak takýto tréner môže ísť pokojne za svojím športovcom a viesť tréningovú jednotku v jeho domácom rodinnom prostredí, či na dvore. V tomto prípade je nevyhnutné dodržať opatrenie stretávania sa max. 6 osôb.

Môžu tréner a športovec spolu trénovať na vonkajšom športovisku (ihrisku, kurtoch, nekrytých dráhach)?

Keďže platí zákaz vychádzania, tak nie je možné trénovať na vonkajšom športovisku, pretože všetky vonkajšie, ale aj vnútorné športoviská sú mimo bydliska športovca. Akýkoľvek presun na športovisko a aj výkon športovej činnosti na takomto športovisku by predstavoval porušenie zákazu vychádzania.

Kde sa môžu stretnúť so záujmom realizovať tréningovú prípravu?

Športovať by bolo možné jednak v domácom prostredí takéhoto športovca, keď športovec neporušuje zákaz vychádzania a pre trénera platí výnimka, keďže uskutočnenie tréningovej jednotky pre športovca predstavuje pre trénera výkon jeho povolania. Taktiež by bolo možný ešte aj tréning v prírode, avšak v prípade športovca to znamená, iba v rámci jeho obce (mesta). Pre trénera toto neplatí, pretože ten sa môže v rámci výkonu svojho povolania presúvať v rámci celého Slovenska kdekoľvek, kde bude takýto výkon tréningu pre svojho zverenca – športovca vykonávať.

Ak má tréner trvalé bydlisko v jednom okrese (napr. Košice) a športovec v inom (napr. Bratislava) môžu spolu trénovať?

Áno, za podmienky, že vycestuje tréner za športovcom. Tréner z Košíc by v zásade mohol prísť do Bratislavského lesoparku na tréning svojho zverenca a po skončení tréningu sa vrátiť späť domov, pričom by neporušil zákaz vychádzania, keďže sa naňho vzťahuje výnimka.

Tieto odpovede platia pre obdobie od 24. októbra až 1. novembra 2020. Po tomto období nadobudnú platnosť nové opatrenia, ktorým budeme venovať pozornosť na našich stránkach.

Ak máte nejaké ďalšie otázky neváhajte obrátiť sa na nás emailom na office@deaflympic.sk, alebo na tel. č. 0911 370 888.

 
[/av_textblock]