Dňa 13.marca 2014 sme oficiálne otvorili kanceláriu SFNŠ s adresou na Blumentálskej ulici 24, v Bratislave. Prezident Miloš Štefek predniesol krátky prejav, v ktorom oslávil otvorenie kancelárie. „Konečne máme vytvorené centrum organizácie a kvalitné administratívne zabezpečenie. Toto „srdce“ federácie, ponúka základný predpoklad na realizáciu našich administratívnych činností. Dôležité je, že my všetci, ako aj členovia Výkonného výboru, máme čistý stôl. Chceme, aby naše zámery boli všetkým jasné a transparentné. Prajem členom Výkonného výboru SFNŠ a aj nám všetkým veľa pracovných úspechov“.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA                                           OLYMPUS DIGITAL CAMERA