Kongres ICSC v Kazachstane – Alma Ata

V dňoch 1.10.2012 sa uskutočnil kongres ICSC v hlavnom meste Kazachstanu – Almata Ata, v rámci turnaja majstrovstiev sveta jednotlivcov v šachu nepočujucich. Celkovo sa ho zúčastnilo 5O delegátov zo 25 štátov. Každý štát
zastupovali 2 zástupcovia. Zo Slovenska sa ho zúčastnili p. Svička a p. Ďurkovič. Na zasadnutí sa riešilo mnoho otázok, medzi ktorými rezonovalo najma zvyšovanie výšky členského prispevku, ako aj štartovného na
jednotlivých turnajoch. Tento bod programu vyvolal velkú vlnu nesúhlasu a následne aj dlhú diskusiu. Bola voľba,kde 28 delegáti súhlasili, 8 sa zadržalo a 14 proti. Nakoniec museli zaplatit a zvyšili členské aj
štartovné.
Ďalej sa prejednávalo zmena názvu organizácie ICSC na ICCD, takže nový názov znie * Medzinárodný šachový výbor pre nepočujúcich *. ICCD ma 36 stálych členov, prihlasili sa 3 nové krajiny, a síce Turkménsko, Mongolsko a Kirgirsko. Takže sa počet členov zvyšil na 39. Bolo odsuhlasené usporiadanie Europského klubového šampionátu nepočujucich v roku 2013 v Litve a na rok 2014 v Chorvátsku. Na rok 2015 podal kandidatúru Ažerbajdžan. Na záver kongresu každý delegát pre svoju organizáciu dostal šachovú hodinu ako darček od ICCD.

Frajka obsadil 21 miesto zo 28 krajin a získal 4 výhru,2 remízu a 5 prehier.

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH