Kongres 18. Zimnej Deaflympiády

Ešte pred otvorením zimnej deaflympiády sa konal kongres, na ktorom sa zúčastnilo 55 delegátov 108 členských štátov ICSD. Slovensko zastupoval Rastislav Hrdlík ako delegát, Miloš Štefek sa zúčastnil ako pozorovateľ. Okrem iného na programe bolo: správa ICSD za rok 2013-2014, finančná správa za rok 2009 a 2014, otázky audiometrie, antidopingový kódex, uznanie a prijatie 7 nových členov, návrhy na doplnenie ústavy ICSD a informácie o nadchádzajúcej XXIII. Letnej Deaflympiády – Samsun 2017 v Turecku. Prítomní si pozreli prezentáciu o výstavbe športovísk, ktoré sú hotové na 85%.

Výkonný výbor ICSD kládol dôraz na vzájomnú spoluprácu s Medzinárodným olympijským výborom (IOC), ocenil pozitívne signály o spolupráci s medzinárodnými organizáciami športu počujúcich v zápasení, karate, futbale, volejbale. Delegáti schválili zmenu názvu z pôvodného ICSD na IDC (International Deaf Committee), aby tento korešpondoval s názvom IPC (International Paralympic Committee). K novému názvu organizácie by sa mal ešte vyjadriť Medzinárodný olympijský výbor na zasadnutí v decembri. Okrem regionálno-partnerského členstva EDSO, APDSC, CADS, PANAMDES a pridružného členstva DIBF za nových pridružených členov boli prijaté tieto organizácie Deaf International Fotball Federation a International Chess Committee of the Deaf.

Skratky organizácií:
EDSO – European Deaf Sport Organistaion
APDSC – Asia Pacific Deaf Sports Confederation
CADS – Confederation od African Deaf Sports
PANAMDES – Pan American Deaf Sports Organization
ICCD – International Chess Committee of the Deaf
DIFA – Deaf International Football Federation

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH