Obrázok článku
  • Publikované: 20. februára 2013

Informatívne stretnutie Letná Deaflympiáda Sofia 2013

Dňa 20.februára 2013 sa v Hoteli SET v Bratislave konalo informatívne stretnutie športovcov, trénerov a členov realizačných tímov. Prítomní sa oboznámili s informáciami o kritériách a podmienkach účasti na Letnej Deaflympiáde (LD) Sofia 2013. Členovia VV SFNŠ predložili predbežnú, nezáväznú nomináciu a informácie o perspektívach – ohodnotení za výsledky, či ďalšom zabezpečení tých reprezentantov SR, ktorí na Letne Deaflympiáde 2013 dosiahnu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ohodnotené umiestnenie (1.-6. miesto).

Stretnutia sa zúčastnilo 20 športovcov, trénerov a členov realizačných tímov, ktorí pozorne sledovali prezentáciu Letnej Deaflympiády 2013. Počas diskusie boli položené viaceré otázky týkajúce sa predovšetkým finančného zabezpečenia našej účasti a nominačných kritérií na Letnú Deaflympiádu 2013.

IMG_3085 IMG_3088