Finálový turnaj M – SR nepočujúcich vo futsale 2012 / 2013

DSCN4284OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Finálový turnaj vo futsale sa uskutočnil 3. marca 2013 v Dome športu na Junáckej 6, v Bratislave. Zúčastnili sa družstvá: ŠKŠN 1947 Bratislava A, ŠKŠN 1947 Bratislava B, ŠKN Nové Zámky, ŠKN Trenčín a ŠKN Hlohovec.

Turnaj navštívili aj viceprezident Herbert Kanai z OGSV Rakúsko, prezident SFNŠ Miloš Štefek a členovia Výkonného výboru SFNŠ Dušan Dědeček, Tomáš Prekop a Rastislav Hrdlík, zároveň ako organizátor podujatia a predseda ŠTK vo futsale .

Turnaj sa začal o 11.00 hod. a skončil o 15.45 hod. Výsledky a štatistiky sú zverejnené na www.futsal-svk.webnode.sk, kvalita zápasov bola na dobrej úrovni, po športovej stránke vysoko hodnotíme aj fair-play prístup hráčov. K tomu prispeli nemalou mierou objektívnym rozhodovaním delegovaní rozhodcovia.

Pred slávnostným odovzdávaním cien sa prítomným prihovoril prezident Miloš Štefek. V príhovore sa venoval problematike futsalu nepočujúcich na Slovensku, organizácii súťaží, finančného krytia, ako aj ďalšieho rozvoja tohto športu. Apeloval na to, aby sa pozornosť venovala mladým a nádejným športovcom, lebo v nich je predovšetkým budúcnosť tohto športu.

Po príhovore odovzdal putovný pohár M-SR nepočujúcich vo futsale kapitánovi Hladkému a víťaznému družstvu ŠKŠN 1947 Bratislava A, a tiež ocenenia pre jednotlivé družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach: ŠKŠN 1947 Bratislava A, za 2. miesto ŠKN Nové Zámky a za 3. miesto ŠKN Trenčín.

V hodnotení jednotlivcov bol vyhodnotení ako najlepší hráč Samuel Haister, strelec Mário Horniak a brankár Marek Šoš. Ocenenie prevzali z rúk R. Hrdlíka.

Družstvo ŠKN Trenčín získalo Cenu Fair-play.

Diplomom SFNŠ bol ocenený aj p. Antonín Holienčín, člen ŠTK vo futsale, za jeho obetavú a kvalitnú organizátorskú prácu.

Na záver Rastislav Hrdlík poďakoval organizátorovi turnaju, ŠKŠN 1947 Bratislava, za výborné organizačné a ekonomické podmienky a za celkovo hladký priebeh turnaja.

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH