Obrázok článku
  • Publikované: 7. novembra 2022

DVS u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

DVS v zastúpení – Peter Birka (prezident), Milena Fabšičová (poverená výkonom funkcie generálneho sekretára), Oliver Krist (právny zástupca) sa dňa 7.11.2022 zúčastnili pracovného stretnutia s JUDr. Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú požiadali o pomoc v súvislosti s odmenami za vrcholové športové výsledky sluchovo postihnutých športovcov, ktoré sú o polovicu nižšie v porovnaní s paralympionikmi aj zdravými športovcami.

Deaflympijský výbor Slovenska upozornil aj na ďalšiu možnú diskrimináciu: Hoci zdraví športovci a paralympionici sú oslobodení od platenia dane z príjmov za odmeny vo vrcholových súťažiach, sluchovo postihnutí športovci zo svojich odmien musia odvádzať dane.

Komisárka Zuzana Stavrovská preto v prvom kroku požiada kompetentné ministerstvá o vysvetlenia a problematikou sa bude ďalej zaoberať.

https://www.facebook.com/komisar.sk