Deaflympijský plameň navštevuje sídlo Spojených národov v Ženeve.

5. 7. 2013 dorazí horiaci plameň k oslave deaflympiády Sofie 2013 do sídla Spojených národov v Ženeve. Doba pre fotografovanie je plánovaná na 15.00 na Place des Nations s účasťou predsedu ICSD Craiga. Crowleyho, člena Svetovej federácie nepočujúcich [WFD] dr. Terry Riley, zástupcovia Spojených národov a účastníci štafety zo Švajčiarskej športovej federácie nepočujúcich.

„Vôbec prvýkrát spojí štafeta s plameňom domov prvej deaflympiády v Paríži – s usporiadateľským mestom, „povedal predseda ICSD Craig Crowley. „Ako na športovom poli, tak na cestách je hluchota príliš často prehliadaná. Tento plameň nám umožní osláviť 89 rokov prítomnosti na medzinárodných športových podujatiach. Štafeta tiež zvýši povedomie o nepočujúcich cyklistov ako používateľoch ciest, ktorí majú zvlášť priaznivý prospech zo zavedenia chodníkov pre cyklistov. Sme radi, že Ženeva bude zastávkou na ceste štafety.

„Spojené národy v Ženeve sú zvlášť silný symbol pre nepočujúcich ľudí zo celého sveta. Zaručuje naše zaradenie do spoločnosti podľa konvencie Spojených národov o právach zdravotne postihnutých osôb, „hovorí člen Svetovej federácie federáciou nepočujúcich (WFD) dr. Terry Riley. „A ako deaflympijský plameň priťahuje pozornosť celého sveta, pripomína nám dôvody, prečo sa my nepočujúci zhromažďujeme na tejto športovej akcii, a tiež dedičstvo, v ktorom pokračujeme. Svetová federácia nepočujúcich s radosťou súhlasí s akciami deaflympiády s účasťou na štafete s plameňom, ktorá prechádza Spojenými národmi, teda známu medzinárodnú medzivládnu organizáciu, kde spolupracujeme na udržanie našich práv ako nepočujúcich. “

O deaflympijského plameňa

Štafeta plameňa bola vytvorená pred konaním deaflympiády 2013 v Sofii, aby zvýšila všeobecné povedomie o športe nepočujúcich a zvlášť o dôležitosti bezpečných cyklistických chodníkov.
Mesiac pred začatím 26. 7. 2013 bude deaflympijský plameň zapálený v Paríži, domove Jeux du Silence 1924 [Hry ticha 1924], prvej medzinárodnej súťaže vo športoch nepočujúcich.
Plameň potom ponesú cyklisti v baníckej lampe [kahanu] z Francúzska do bulharskej Sofie, kam dorazí na otváracieho ceremóniu deaflympiády, Spojením vytvorenia deaflympijského plameňa v Paríži roku 1924 sa súčasnosťou v Sofii 2013 oslávi plameň hrdú tradíciu sily a sebestačnosti týchto súťaží nepočujúcich organizovaných ich komunitou. Príchod plameňa na otvárací ceremoniál inšpiruje športovcov v predvečer ich najväčších súťaží.
Voľba bicykla je praktická a filozofická: je praktická, pretože umožňuje športovcom pokryť veľké vzdialenosti, je filozofická, pretože nedostatok bezpečných chodníkov pre cyklistov v mnohých mestách je skutočnou prekážkou účasti nepočujúcich v jazde na bicykli. Pritom zakladateľ deaflympiády, Eugene Rubens-Alcais, bol cyklistický pretekár. Cyklistika bola súčasťou deaflympiády už od prvých organizovaných hier.

O Svetovej federácii nepočujúcich

Svetová federácia nepočujúcich (WFD) je medzinárodná mimovládna organizácia zastupujúca a uvádzajúca asi 72 miliónov ľudských práv nepočujúcich ľudí na celom svete. WFD je federáciou 133 národov; jej poslaním je uviesť ľudské práva nepočujúcich a úplný, kvalitný a rovnaký prístup do všetkých sfér života, vrátane sebaurčenie, posunkového jazyka, výchovy, zamestnania a života komunity. WFD má konzultačné štatút u Spojených národov a je členom International Disability Alliance (IDA, Medzinárodné združenie handicapovaných).
(Www.wfdeaf.org <http://www.wfdeaf.org>)

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH