Športovať sa oplatí!

Počas tretieho októbrového víkendu (16.-18. októbra 2020) sa bude konať vo Vysokých Tatrách stretnutie deaflympionikov, nepočujúcich, ale aj počujúcich na trojdňovom 6. ročníku výstupu na Rysy.

Okrem samotného výstupu sa počas tohoto víkendu účastníci môžu zúčastniť zaujímavej diskusie s držiteľmi štátnej renty – slovenskými deaflympijskými medailistami a hosťom večera (prekvapenie), či v sobotu sa môžu zúčastniť vyhlásenia najúspešnejších deaflympionikov za rok 2019. V nedeľu sa ráno môžu rozklusať a rozcvičiť so známou osobnosťou (druhé prekvapenie).
Každý účastník dostane zdarma tričko podujatia a výročný deaflympijský kalendár s špeciálnym výberom 56 jedinečných fotografií slovenských deaflympionikov.

Ubytovanie (hotel Patria):

2 noci v dvojposteľovej izbe typu Štandard – 78€ / 1 osoba
2 noci v dvojposteľovej izbe typu Lux – 98€ / 1 osoba

Stravovanie:

Raňajky v cene za ubytovanie
Večera, obed na vlastné náklady!

Platba:

VSTUPENKA = platba na DVS účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením priezviska v poznámke.

Termín platby:

Čo najskôr, počet platiacich účastníkov je obmedzený na 60 osôb!
Naplnenie ubytovacích kapacít oznámime na našich stránkach.

Program:

Piatok 16. október 2020
14:00 – 19:00 Príchod a ubytovanie
18:00 – 20:00 Večera (individuálne)
20:00 – 22:00 Ako sa stať úspešným deaflympionikom? Na slovíčko držiteľmi renty za deaflympijské úspechy a hosťom večera.

Sobota 17. október 2020
7:00 – 8:00 Raňajky
8:00 – 17:30 Výstup na Rysy s občerstvením na chate pod Rysmi a návrat do hotelu
18:00 – 19:30 Večera (individuálne)
19:30 – 21:30 Vyhlásenie najúspešnejšieho Deaflympionika roku 2019
21:30 – 23:30 Večerná recepcia

nedeľa 18. október 2020
7:30 – 8:30 Raňajky
9:00 – 10:00 Nedeľné rozklusanie a rozcvička so známou športovou osobnosťou okolo jazera
10:00 Ukončenie ročníka a odchod z hotelu