Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v Lučenci

História tohto podujatia sa začala písať v roku 1965 v Prahe. Hry po prvýkrát organizoval Zväz invalidov. Vtedy o cenné medaily v atletike, malom futbale chlapcov a hádzanej dievčat bojovalo vyše 1 000 žiakov. Spoločne s českými školami a pri väčšom počte účastníkov boli súťaže zaujímavejšie a pestré. Posledné Športové hry sa konali v roku 1995 v Českých Budějoviciach. Kvôli zmenám, ktoré v spolupráci s Českou republikou nastali, bola táto tradícia prerušená. V nasledujúcom roku sa už konali prvé samostatné slovenské Celoštátne športové hry (CŠH) v Levoči, striedavo v Lučenci, Bratislave, Kremnici a Prešove. V doterajšej histórii je zaujímavé sledovať vývoj disciplín a športových druhov. Dlhé obdobie prežil malý futbal, hádzaná, branné preteky, stolný tenis a plávanie. Basketbal dievčat sa hrá od roku 1996.

Od 5. do 9. júna 2013 sa v Lučenci konal 49. ročník Celoštátnych športových hier pre žiakov so sluchovým postihnutím. CŠP sa zúčastnilo 6 základných škôl pre sluchovo postihnutých BA-Hrdličkova, BA-Drotárska, Levoča, Lučenec, Kremnica a Prešov. Súťažilo sa v štyroch disciplínach: atletika, malý futbal chlapcov (6 škôl), basketbal dievčat (len 3 školy, kvôli nízkemu počtu dievčat) a stolný tenis dievčat (6 škôl).
Po otváracom ceremoniáli na atletickom štadióne v základnej škole pre počujúcich, za trochu upršaného počasia prebehli súťaže v atletických disciplínach: beh na 60 m, beh na 1000 m chlapcov, beh na 600 m dievčat, vrh guľou, skok do diaľky a výšky, štafeta 4×60 m. Výrazný úspech dosiahla naša 11ročná, bojovná bežkyňa Amália Lepotová z Hrdličkovej , ktorá obsadila prvé miesto na 600 m za časom 2:09 min. a získala diplom za najhodnotnejší výkon dievčat v atletike. V behu na 60 m Dárius Krempaský z Levoče zabehol časom 7,33 s. najhodnotnejší výkon chlapcov.
Na druhý a tretí deň športového programu sa súťažilo v malom futbale na futbalovom ihrisku na tartane, v basketbale v športovej hale a stolnom tenise v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím.
Všetci účastníci športových hier sa rozchádzali spokojní. Prvoradou snahou bolo podnietiť všetkých tých, ktorí športom žijú, aby o športe nielen rozprávali, ale ako sa hovorí, aj „trochu pohli kostrou“.
Dovidenia na budúci rok v Bratislave na Hrdličkovej ulici, kde sa bude oslavovať jubileum 50. výročia CŠH.

Výsledky: Celkové poradie škôl v atletike:
1. BA- Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Levoča

Celkové poradie v malom futbale chlapcov:
1. BA-Drotárska
2. Lučenec
3. BA-Hrdličkova

Celkové poradie v basketbale dievčat:
1. BA-Hrdličkova
2. Levoča
3. BA-Drotárska

Celkové poradie v stolnom tenise dievčat:
1. Lučenec
2.BA-Drotárska a BA-Hrdličkova

Celkové poradie škôl:
1. BA-Drotárska
2. BA-Hrdličkova
3. Lučenec

[nggallery id=4]

Výsledky:

Beh na 60 m-chlapci  Beh na 60 m-dievčatá  Skok do diaľky  Skok do výšky  Vrh guľou  BEH NA 1000 m-chlapci  Beh na 600 m-dievčatá  Štafeta   Atletika-celkové poradie-1 FUTBAL-chlapci  BASKETBAL-dievčatá  CELKOVÉ PORADIE V STOLNOM TENISE  CELKOVÉ PORADIE ŠKOL

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH