1. Aktuálne stanovy (jún 2017)
  2. Výročná správa (jún 2017)
  3. Zápisnica z posledného valného zhromaždenia (jún 2017)
  4. Volebná správa z posledného volebného valného zhromaždenia (doplnenie ďalších členov VV – jún 2016)
  5. Volebná správa z posledného volebného zhromaždenia (členovia VV – november 2015)
  6. Audítorská správa (jún 2016)
  7. Identifikačné číslo organizácie (IČO)
  8. Uznanie za Národnú športovú organizáciu (2017)
  9. Ochranná známka (2018)