V súlade s požiadavkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a § 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme formulár

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018

 

Aktualizácia: 25. apríl 2018