Na základe Zákona o športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne zostavuje zoznam športovcov TOP tímu.

Tento zoznam zostavuje podľa vlastných Kritérií pre poskytovanie príspevku športovcom zaradeným do zoznamu športovcov top tímu v roku 2022.

Členovia TOP tímu nášho združenia pre rok 2022 (predbežný, stav ku 18.1. 2022 – nebol schválený ministrom).

TOP 2022