Webové adresy

 1. The International Committee of Sports for the Deaf (ICSD);
  Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich
 2. European Deaf Sport Organization (EDSO);
  Európska organizácia športu nepočujúcich
 3. World Deaf Golf Federation (WDGF)
  Svetová golfová federácia nepočujúcich
 4. The International Chess Committee of the Deaf (ICCD)
  Medzinárodný výbor šachu nepočujúcich

Dokumenty o členstve

 1. ICSD potvrdenie o členstve
 2. EDSO potvrdenie o členstve
 3. WDGF potvrdenie o členstve