Valné zhromaždenie DVS


5. septembra 2020

PROGRAM

 1. Prezentácia           830 – 900
 2. Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia 900
 3. Schválenie rokovacieho programu
 4. Schválenie predsedníctva a mandátovej komisie
 5. Schválenie programu
 6. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2019
 7. Správa kontrolóra
 8. Krátka prestávka           1000 – 1015
 9. Vyhodnotenie plánu činnosti na rok 2020 a nový plán na rok 2021.
 10. Širšia nominácia na LD 2021
 11. Aktuálne problémy v športe zdravotne postihnutých
 12. Diskusia
 13. Záver, ukončenie rokovania                      1200
 14. Spoločný obed           1200 – 1300

Valné zhromaždenie 2020

View full calendar