Prehľad aktivít a udalostí členov DVS

Zoznam nadchádzajúcich udalostí:

4th World Deaf Table Tennis Championships / 1st World Deaf Youth Table Tennis Championships

Celý deň
8. júla 2023 20. júla 2023

View full calendar