Prehľad aktivít a udalostí členov DVS

Zoznam nadchádzajúcich udalostí:

6th EC Futsal

Celý deň
13. októbra 2022 22. októbra 2022

6th European Deaf Futsal Championship

Viac informácií

View full calendar