Prehľad aktivít a udalostí členov DVS

Zoznam nadchádzajúcich udalostí:

6th European Deaf Athletics Junior Championships U20 & U18