Po takmer roku sa konečne aj nepočujúce deti a mládež dočkali športových súťaží v deaflympijských športoch. Myšlienky olympijských ideálov sú inšpiráciou aj pre deaflympionikov. Preto Deaflympijský výbor Slovenska usporadúva od roku 2017 podujatie Deaflympijské dni, ktoré sú propagáciou olympijských a deaflympijských myšlienok medzi nepočujúcou mládežou.

V tomto roku sa prvá časť podujatia Deaflympijské dni konala v termíne 4. a 5. októbra 2022. Súťažilo sa v stolnom tenise a behu okolo jazera. Celkovo sa zapojilo 60 nepočujúcich detí a mládeže z týchto škôl:

Bratislava – SŠI Hrdličkova, SOŠ Koceľova, ZŠI Drotárska

Kremnica – SOŠ internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím

Levoča – Spojená škola internátna

Kremnica – Spojená škola internátna

Mimo bratislavskí účastníci boli ubytovaní v hoteli COLOR. Pre všetkých súťažiacich bolo zabezpečené celodenné občerstvenie, transport na športoviská ako aj sprievodný popoludňajší program (motokáry a vyhliadková jazda Prešporáčikom). Po skončení všetkých súťaží bola pre deti pripravená zaujímavá tombola. Súčasťou podujatia bola aj pracovná večera členov DVS so zástupcami zúčastnených škôl, kde sa viedli neformálne diskusie o perspektívach a budúcnosti deaflympijského hnutia v zmysle deaflympijských a olympijských ideálov a načrtli sa možnosti rozšírenia spolupráce.

Deaflympijské dni 2022.

Podujatie Deaflympijské dni bude tento rok po prvý krát pokračovať 29. a 30. novembra súťažami v ďalších dvoch športoch: bedminton a floorball.

Deaflympijský výbor Slovenska a športu chtivá nepočujúca mládež vyjadruje poďakovanie podporovateľom Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyBratislavskému samosprávnemu kraju.

Dovidenia o rok!

Na stredu 11. mája 2022 už nikdy nezabudne história športu nepočujúcich, ale hlavne Thomas Keinath a Eva Jurková. Obaja sa stali na ďalšie roky deaflympijskými víťazmi v stolnom disciplíne, v kategóriách mužov a žien.

Najprv vyhrala svoju zlatú medailu Eva Jurková, ktorá porazila najprv poľku Szemiel, potom ukrajinky Budnykovú a Zavinovskú a to suverénnym spôsobom – vždy 4:0. Približne 10 minút pred šiestou večer miestneho času sa tak stala deaflympijskou víťazkou v stolnom tenise žien a druhou ženou v deaflympijskej histórii so zlatou medailou z tohto vrcholného podujatia.

Thomas Keinath vyhral semifinále nad Wangom (Taipei) hladko, tiež 4:0, nakoniec ako vo všetkých predošlých zápasoch. To netušil, že to bude zároveň finálový zápas, keďže kórejčan Lee finálový zápas vzdal pre vyčerpanosť a zdravotný stav (zranené rameno). A tak neveriacky a krútiac hlavou oznámil túto správu reprezentačnému trénerovi Andrejovi Dzelinskému.

Celá slovenská výprava, ktorú v hľadisku nebolo možné prehliadnuť, tak síce prišla o finálový zážitok, ale vďačne tieto momenty vymenila za radosť zo 4 medaile pre Slovenskú republiku.

A tak po jedenástich dňoch slovenská výprava splnila svoj cieľ – získať 4 medaily. Ku dnešnému dňu máme 2 zlaté (stolný tenis), 1 striebornú (atletika) a 1 bronzovú medailu (stolný tenis).

Vo štvrtok 12. mája 2022 čakajú rozbehy v behu na 200m Martinu Antušekovú a Amáliu Lepótovú. V prípade postupu ich čaká piatkové finále, ktoré bude posledným súťažným dňom aj pre Ivanu Krištofičovú v hode diskom.

Prvú medailu získali stolní tenisti Thomas Keinath a Eva Jurková vo zmiešanej štvorhre. Po 5 rokoch tak zopakovali svoj úspech zo Samsunu 2017. Tréner, i oni sami – neskrývali rozčarovanie z výsledku. A tak bronz, za ktorý by na takomto podujatí iní dali hocičo, nebol pre nás tým, čo sme očakávali. Ambície mali športovci vyššie.

Nemedaila.

Aj tak by sa dal nazvať výsledok Ivany Krištofičovej. Žiaľ, pred pár dňami sa pri tréningu zranila na lýtkovom svale a členku. Nakoniec sa po porade s odborným lekárskym tímom a trénerom dohodli neodhlasovať sa zo súťaží a pokračovať aspoň v hlavnej disciplíne – vo vrhu guľou.

Úspešní boli bežci. Rastislav Jelínek v behu na 100m dobehol vo finále šiesty a dvojica Martina Antušeková a Amália Lepótová postúpili do finále v behu na 400m.

Golf.

Slovensko malo aj svojho zástupcu v golfe na 24. Letnej deaflympiáde. Miroslav Kanaba však svoj výsledok spred 5 rokov nevylepšil a skončil pred bránami finále,

Po takmer dvoch rokoch sa konečne aj nepočujúce deti a mládež dočkali športových súťaží v deaflympijských športoch.

Deaflympijský výbor Slovenska musel pripravované podujatie pred rokom odvolať pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a hygienické opatrenia.
Tento rok hrozilo opakovanie, najmä pre obavy pedagógov ostatných slovenských škôl o zdravie. Vďaka vytrvalosti organizátora sa však podarilo na súťaže pritiahnuť aspoň účasť bratislavských základných a stredných škôl nepočujúcich.

Súťaží sa zúčastnilo cca 35 žiakov s pedagógmi a účastníci určite neoľutovali. Organizátori program doplnili spoločným obedom na atraktívnom bratislavskom mieste a rozšírili o pútavý program. Aj tradičná vianočná odmena v podobe vecných cien prišla spôsobom, na aký boli účastníci zvyknutí z minulých rokov – vylosovaním.

Vďaka podpore Nadácie SPP a trpezlivosti jej pracovníkov sa dvakrát preložený termín podarilo uskutočniť pred ďalšími pandemickými opatreniami. Vďaka patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý zariadil bezplatné antigénové testy pre všetkých súťažiacich účastníkov, keďže počas súťaží sa prísne dodržiaval režim OTP.

Deaflympijské dni 2021.

Prvý deň – Stolný tenis.

Samotné súťaže sa začali 10. novembra 2021 o 9:00 v stolnotenisovom centre Aréna. Na regulárnosť pravidiel dohliadali certifikovaní rozhodcovia.
Súťažiam dominovali hráči z minulých ročníkov – víťazmi sa stali Krajčír Dominik (žiaci), Hanudeľová Nela (žiačky), Krajčír Kevin (dorastenci), Kožiaková Michaela (dorastenky).
Po vyhlásení víťazov a prevzatí medailí a diplomov sa všetci presunuli na spoločný obed do reštaurácie Parlamentka vedľa Bratislavského hradu.

Po súťažiach v stolnom tenise.

Výsledky prvého dňa.

Druhý deň – Beh okolo jazera.

11. novembra 2021 na bratislavskej Železnej studničke od 10tej hodiny súťažilo v chladnom počasí 31 nepočujúcich bežcov.

Jednotlivci (ale aj zmiešaný štafetový beh škôl) v kategóriách mladší a starší žiaci, dorastenci a juniori behali 1, 2, 3 a 4 okruhy (jeden cca 590m) okolo druhého jazierka.

Na štarte juniori

Výsledky druhého dňa.

Program…

Aj vďaka porozumeniu Nadácie SPP, pokračoval obedom v blízkom obchodnom stredisku, kde boli odovzdané medaile a diplomy. Mnohí sa potešili aj vecným cenám tradičnej vianočnej „tomboly“.

A záver? Ten patril zlatému klincu deaflympijských dní v podobe návštevy Cyber jump parku, kde sa všetci do sýtosti vyskákali a naplno využili možnosti tohoto pohybovo originálneho a atraktívneho miesta.

Deaflympijské dni sa budú konať aj v roku 2022 v jesennom období. Dúfame, že pandemická situácia bude priaznivejšia a štartovať budú nepočujúce deti z celého Slovenska.

Ročník 2021 je za nami.

Dovidenia o rok!

Napriek nepriaznivému vývoju v pandemickej situácii sa budúci týždeň v dňoch 10. a 11. november 2021 budú konať Deaflympijské Dni – športové podujatie predovšetkým pre nepočujúcu mládež vo veku školskom, ale aj dospelých.

Oba dni a podujatia sa konajú v Bratislave. V stredu, 10. novembra 2021, odohrajú stolnotenisové zápasy v Stolnotenisovom Centre Aréna (Vajnorská 14, Bratislava). Po vyhlásení výsledkov súťaže sa účastníci presunú na spoločný obed do reštaurácie Parlamentka na Hradnom vŕšku, hneď vedľa sídla Slovenského parlamentu. Poobedie ukončia zúčastnení prehliadkou hradu a spoločným fotografovaním.

Vo štvrtok 11. novembra od 10:00 začína súťaž v Behu okolo jazera, ktorá sa bude konať v areáli bratislavskej Železnej studničky. Súťažiť budú jednotlivci v behu okolo jazera, ale aj v štafetách behu okolo jazera. Po vyhlásení výsledkov sa účastníci opäť presunú na spoločný obed v Obchodnom centre Lamač, kde zavŕšia deň v trampolínovom centre Cyberjump.

Veríme, že všetkým prihláseným účastníkom dobre padne možnosť takto sa odpútať od aktuálnej situácie a prežitím dvoch športových, ale aj spoločenských dní posilnia svoju odolnosť voči akejkoľvek nepriazni.

Formuláre prihlášok:

Stolný tenis

Beh okolo jazera

Deaflympijský výbor Slovenska opäť usporiada sériu podujatí určených na podporu rozvoju športu sluchovo postihnutej mládeže. V tomto roku to budú už tri dni súťaží v športoch, ktoré sú aj na programe 24. Letnej Deaflympiády.

V dňoch 23. – 24. septembra 2020 organizuje prvé dva dni športových súťaží – v deaflympijských športoch stolný tenis a atletika. O mesiac neskôr, 21. októbra 2020 prebehne tretí deň – súťaže v plávaní sa budú konať na Plavárni Pasienky.

Bližšie informácie o podujatiach nájdete v pozvánke a propozíciách jednotlivých deaflympijských dní.

Pozvánka na Deaflympijské dni 2020
Všeobecné informácie
Prvý deaflympijský deň

Druhý deaflympijský deň

Tretí deaflympijský deň