O niekoľko mesiacov tu máme 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii na ktorej sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. O deaflympiádach, o účasti slovenskej výpravy a o očakávaniach, sme sa rozprávali s prezidentom Deaflympijského výboru Slovenska, Petrom Birkom. 

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Na koľkých deaflympiádach ste sa zúčastnili? 

Zúčastnil som sa na dvoch letných deaflympiádach, v roku 1997 v Kodani (Dánsko) a o 20 rokov neskôr v roku 2017 v Samsune (Turecko).  V roku 2019 som sa zúčastnil svojej prvej zimnej deaflympiády vo Valtellina – Valchiavenna (Taliansko).

Ktorá z deaflympiád vám utkvela v pamäti a prečo? 

V Kodani 1997 sa hry ešte nazývali „Svetové hry nepočujúcich“. Pamätám sa, ako nepočujúcim športovcom na slávnostnom otvorení hier mával prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Slovensko malo pomerne veľkú výpravu, len športovcov bolo 30, z toho 21 futbalistov. Najlepší výsledok dosiahla Margaréta Trnková 2 x 5. miesto v šprinte na 100 m a 200 m. Bol som tam ako masér. 

Na 23. Letnej deaflympiáde v Samsune 2017 som prežíval eufóriu z vynikajúcich výsledkov – získali sme 2 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz hoci sa štartovalo iba 10 športovcov. V Samsune tak boli slovenskí deaflympionici najúspešnejší v histórii.

V čom bude táto deaflympiáda iná ako predchádzajúce? 

Nuž teraz tu máme koronavírus. Ešte nevieme do akej miery bude koronavírus rozšírený a aká bude miera izolácie výprav a aké budú rôzne nariadenia. V tomto bude deaflympiáda iná ako všetky doteraz. Určite bude zaujímavé sledovať deaflympiádu aj z tohto pohľadu.

S akými očakávaniami pôjdete do Brazílie ako vedúci výpravy? 

Viem, čo ma čaká, keďže už v Samsune (2017) som bol vo vedení výpravy. Budeme mať veľa práce, aby sa športovci mohli sústrediť len na šport. Verím, že celý realizačný tím bude na 100% pripravený zvládnuť akúkoľvek prekážku. Štáb pre letnú deaflympiádu sa pravidelne stretáva a ja verím, že táto prípravná fáza zabezpečí solídny základ pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v Brazílii.

Čo je podľa vás kľúčové pre športovca, aby mohol štartovať na najvýznamnejšom športovom podujatí sluchovo postihnutých? 

Športovec s poruchou, či stratou sluchu – deaflympionik, musí tvrdo trénovať ak chce na deaflympiáde získať medailu Musí sa oddať svojmu športu celou dušou, vedieť prekonávať prekážky, bolesť, pravidelne sa zúčastňovať športových súťaží a nielen medzi sluchovo postihnutými. Športovci so sluchovým postihnutím musia vynaložiť viac úsilia, aby dokázali uspieť. Prostredníctvom športu je im umožnené získať rovnaký úspech, uznanie a status ako majú nepostihnutí športovci.

Deaflympijský výbor Slovenska stanovil Národné deaflympijské kritériá pre účasť na 24. Letnej Deaflympiáde. Ako ich podľa vás športovci prijmú? 

Prijaté kritéria sme stanovili tak, aby cez ne prešli športovci, ktorí majú šancu umiestniť sa do 8. miesta, alebo prekvapiť lepším umiestnením. Samozrejme je na každom športovcovi, aby sa snažil dosiahnuť dostatočnú výkonnosť a výsledky v najbližšom období, aj keď si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Cieľom Deaflympijského výboru Slovenska je zostaviť takú nomináciu športovcov, ktorí majú nádej na dobré umiestnenie. Tiež prihliadame aj na mladé talenty, pre ktorých je účasť na deaflympiáde obrovskou výzvou a dokáže ich motivovať k ďalšiemu pokračovaniu v príprave a lepším výsledkom. 

Je ešte skoro hovoriť o konečnej nominácii reprezentantov, ale základ výpravy je už určený. Kto je zo slovenskej výpravy najväčším kandidátom na zisk medaile? 

V širšej nominácii je zatiaľ 18 športovcov, predpokladám, že traja – štyria vypadnú. Pri aktuálnej výkonnosti si dokážem predstaviť, že na medaile majú šancu cyklista Adrián Babič, atlétka Ivana Krištofičová, stolný tenista Thomas Keinath a stolná tenistka Eva Jurková. 

Peter Birka na Tlačovej besede v roku 2017

Začiatok školského roka sa niesol v znamení nádeje, že sa vrátia deti do škôl a všetko sa vráti do pôvodných koľají. V tomto duchu sa niesol aj projekt Deaflympijského výboru Slovenska s názvom Mladí deaflympionici.

Krúžková činnosť pre deti so sluchovým znevýhodnením nie je v Bratislave rovnako dostupná ako pre intaktné (zdravé) deti. Potreby týchto detí vo voľnom čase sú však rovnaké ako u ich intaktných rovesníkov. Majú veľa energie, chcú sa hýbať, súťažiť, potrebujú sa naučiť spolupracovať i prehrávať. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť v školskom roku 2020/2021 krúžok všeobecnej pohybovej prípravy pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím žijúcich a vzdelávajúcich sa v Bratislave. Krúžok bol určený pre 30 detí a žiakov so sluchovým postihnutím vo veku 6-15 rokov. Krúžok bude prebiehať 2x do týždňa pod vedením skúsených trénerov, ktorí komunikujú nielen hovorenou rečou ale i posunkovou. Krúžková činnosť prebiehala v telocvični Spojenej školy internátnej pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave a v exteriéry po zabezpečení všetkých bezpečnostných pravidiel v súvislosti s Covid-19.
Krúžok „Mladí deaflympionici“ navštevovali nielen deti z 2 bratislavských internátnych škôl, kde sa vzdelávajú deti so sluchovým znevýhodnením, ale i deti, so sluchovým znevýhodnením, ktoré sú v Bratislave vzdelávané formou školskej integrácie. 
Súčasťou všeobecnej pohybovej prípravy bola aj prednáška s názvom Ako sa stať deaflympionikom, kde sa deti dozvedia čo všetko môžu získať, keď sa rozhodnú pre športovú kariéru. 
Veríme, že prostredníctvom tohto projektu sa budú deti so sluchovým postihnutím nielen všestranne športovo rozvíjať, ale niektorí z nich zostanú športu verní naďalej a v budúcnosti budú deaflympijskými reprezentantmi Slovvenska. 
Športový materiál, ktorí bude v rámci tohto projektu zakúpený bude i po skončení projektu naďalej využívaný na športovú činnosť detí a mládeže so sluchovým postihnutím.

Tento projekt bol financovaný z grantovej schémy mesta Bratislava, ktorý poskytol na tento projekt financie.

Projekt bol realizovaný podľa možností detí športovať, čo v čase korony bolo náročné. Dokázali sme viaceré aktivity z projekty presunúť do exteriéru, kde bolo možné po dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel organizovať pohybové aktivity skupiny.

Napriek celosvetovej pandémii prípravy na organizáciu 24. Letnej Deaflympiády riadne pokračujú. Organizátori nehlásia žiadne obmedzenia. Všetky medzinárodné majstrovské súťaže pre nepočujúcich však boli v tomto roku zrušené.

Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich (ICSD) vydal covidové usmernenia a v súvislosti s prípravou na Letnú deaflympiádu aktualizoval aj Antidopingové pravidlá. ICSD poskytol členským organizáciám prvé informácie organizátora.

Slovenskí deaflympionici majú na prípravu obmedzené možnosti, pripravujú sa zväčša v domácich podmienkach. Všetci pozorne sledujú vývoj pandémie doma, i vo svete.

Dnes si pozrite krátky úvodný videostrih organizátora.

Vážení športovci, milí priatelia!
Deaflympijský výbor Slovenska sa rozhodol podporiť všetkých, ktorý pomáhajú pri organizácii celoplošného testovania na COVID-19.
Členka Výkonného výboru, Milena Fabšičová bude k dispozícii vo vybraných časoch, aby pomohla pri komunikácii osobám so sluchovým postihnutím, ale aj počujúcemu personálu – organizátorom testovania.

Viac o tejto aktivite sa dozviete z nášho plagátu a z videa prezidenta DVS, Petra Birku.

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska