Cez víkend 10. – 12. september 2021 sa konal 6. ročník športovo – turistického podujatia Deaf Rysy 2021 pod pracovným názvom – mottom „Športovať sa oplatí!“ a odovzdanie ceny Šport Fénix II.

Zúčastnili sa ho deaflympionici a členovia realizačných tímov, ich fanúšikovia a podporovatelia, nepočujúci či počujúci, ale aj pracovníci ministerstva školstva.

V piatok sa v podvečerných hodinách stretli deaflympionici a členovia realizačných tímov, aby boli informovaní o nadchádzajúcej 24. Letnej Deaflympiáde a aby si vypočuli systém nominácie na túto vrcholnú súťaž nepočujúcich športovcov.

Na druhý deň vyštartovali smerom na vrchol Rysov, kam nakoniec mnohí o 13:00 za krásneho počasia aj dorazili a nafotili sériu krásnych záberov.

Večer sa venovali oceneniu matky tragicky zosnulého Adriána Babiča Márii Babičovej, ktorá musela opakovane prežívať cestu na dno a návrat do obyčajného, denného života.

V nedeľu doobeda sa vydarené podujatie ukončilo. Všetci sa tešia na rok 2022, keď sa uskutoční 7. ročník, ktorý by mal priniesť niektoré inovatívne prvky.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Počas druhého septembrového víkendu roku 2021 sa bude konať 6. ročník športového výstupu na Rysy pod názvom Deaf Rysy 2021.

V tomto roku je mottom podujatia „Športovať sa oplatí“, keďže šport prináša mnoho výhod, či už zdravotných, ale aj sociálnych a to vo všetkých časových horizontoch.

Deaflympijský výbor Slovenska ponúka nepočujúcim športovcom a nadšencom vysokohorskej turistiky možnosť zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia, ktoré bude v tomto roku súčasťou Európskeho týždňa športu za účasti našich popredných deaflympionikov. Podmienkou je účasť na štarte výstupu, ktorý bude 11. septembra 2021 o 8:00 spred hotelu FIS. Tu sa uplatňuje jedna z prvotných olympijských myšlienok v duchu odkazu Pierra de Coubertina „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“.

Informácie o podujatí.

Názov: Deaf Rysy 2021, 6. ročník

Termín konania: 10. – 12. september 2021 (výstup na Rysy 11. september 2021)

Termín výstupu: 11. september 2021, štart od hotelu FIS o 8:00

Ubytovanie: Hotel FIS, K Vodopádom 26, 059 85 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso (2 noci)

Stravovanie: 2 x večera, 2 x raňajky (obed si platia účastníci sami)

Účastníci: deaflympionici, nepočujúci a počujúci športoví nadšenci, pozvaní hostia

Poplatok za ubytovanie a stravu: 80 € / na jednu osobu (jedna posteľ) za dve noci (zahŕňa 70€ za ubytovanie a stravu + 10€ štartový poplatok), platí sa za každú obsadenú posteľ – teda aj deti od 6 rokov

Štartový poplatok: 10€/osoba (ostatní, ktorí nie sú ubytovaní)

Účet na ktorý treba poukázať poplatok: SK29 1100 0000 0029 2086 1945 do poznámky napísať: Meno a priezvisko účastníka

Poistenie: platí každý účastník sám

Poplatok za ubytovanie a stravu: 80 € / na jednu osobu (jedna posteľ) za dve noci (zahŕňa 70€ za ubytovanie a stravu + 10€ štartový poplatok), platí sa za každú obsadenú posteľ – teda aj deti od 6 rokov

Štartový poplatok: 10€/osoba (ostatní, ktorí nie sú ubytovaní)

Účet na ktorý treba poukázať poplatok: SK29 1100 0000 0029 2086 1945 do poznámky napísať: Meno a priezvisko účastníka

Poistenie: platí každý účastník sám

Termín: Čo najskôr, po vyčerpaní voľných miest (cca 50) vás upozorníme

Deaflympijský výbor Slovenska hľadá záujemcu o pozíciu kontrolóra športovej organizácie, ktorý má záujem pracovať v našom združení v tejto funkcii. Vyzývame preto záujemcov, ktorí spĺňajú predpisy vyplývajúce zo slovenskej legislatívy, aby svoj životopis a výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) zasielali na e-mailovú adresu office@deaflympic.sk v termíne do 25. augusta 2021.

Zoznam kandidátov, spĺňajúcich podmienky, bude predložený delegátom na Mimoriadnom valnom zhromaždení Deaflympijského výboru Slovenska, ktoré sa bude konať dňa 4. septembra 2021 v Bratislave a ktorého úlohou bude vybrať kontrolóra na ďalšie päťročné obdobie.

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra

V sobotu doobeda 26. júna 2021 sa v Bratislave konalo už jedenáste Valné zhromaždenie Deaflympijského výboru Slovenska, ktoré si na úvod minútou ticha uctilo pamiatku tragicky zosnulého vynikajúceho cyklistu – deaflympionika Adriána Babiča.

Z celkového počtu pozvaných 16 členských športových organizácií sa zúčastnilo 11 zástupcov. Medzi delegátmi sa objavila aj jedna z prvých členov Výkonného výboru (v rokoch 2011 – 2012) Silvia Pristačová, matka našich dvoch – v súčasnosti najlepších zimných deaflympionikov – súrodencov Davida a Terézie Pristačových.

V diskusii sa prihovorila za usporiadanie významných lyžiarskych podujatí a posilnenie podpory mládeže.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmenu Stanov (doplnenie o state o boji s dopingom), zobralo na vedomie audítorskú a Výročnú správu, Plán činnosti na rok 2021 – 2022. Predebatovalo všetky body programu a na záver sa všetci stretli pri spoločnom obede.

Podrobnú správu z diskusie a nové stanovy nájdete na našich stránkach už čoskoro.

Čo znamená táto otázka?

Nielen pre nepočujúcich, ale aj pre ostatných, sa budeme snažiť vysvetliť, čo v týchto dňoch podstupujú deaflympionici a členovia ich realizačných tímov, ak odchádzajú na preteky, či sústredenia, aby v blízkej budúcnosti úspešne reprezentovali Slovensko…

Július Maťovčík, Adrián Babič, Rastislav Jelínek – to sú deaflympionici, ktorí v predchádzajúcich dňoch obývali zahraničie, aby sa čo najlepšie pripravili na nadchádzajúce súťaže nepočujúcich. Okolitý svet stále hovorí o vysokom ohrození života, nielen pre tých, ktorí majú viac ako 50 rokov…

Napriek tomu deaflympionici a s nimi ich tréneri, riskujú životy stojac dennodenne na tréningoch vo svete voči stále sa meniacemu nepriateľovi – vírusu Covid-19. Aby mohli byť najlepší vo svete a ukážkovo reprezentovať Slovensko a jeho podporný systém. A túto prekážku sme dokázali zdolať tak, ako nikto vo svete.

Aj deaflympionici chcú byť prví, alebo aspoň medailoví. Ignorujú zdravie, nerešpektujú ohrozenie. Aby boli najlepší. Stojí ich obeť za tú cenu?

Čoskoro vás detailne informujeme, ako prebieha život a športová príprava v takomto ohrození…

Členovia výkonného výboru na jednom zo svojich posledných zasadnutí diskutovali aj o dlho očakávanom projekte, ktorý sústredí na jednom mieste informácie – históriu športu nepočujúcich zo Slovenska.

Vzhľadom ku obsiahlosti a dostupnosti vierohodných zdrojov a prameňov to bude náročné a preto sa členovia VV dohodli predbežne na dvoch vydaniach (knihách). Prvá kniha by mala popísať históriu v období rokov 2009 až 2021. Druhá si bude vyžadovať viac komunikácie a „pátrania“ vo vlastných radoch, keďže sa bude zaoberať obdobím pred rokom 2009.

O ďalšej príprave týchto zaujímavých kníh vás budeme priebežne informovať na našich stránkach.

Pred dnešok vám ponúkame ako zaujímavosť pohľad na video z finálového zápasu ČSFR – Grécko z roku 1993.

10 minútový záznam zo Svetových hier nepočujúcich v roku 1993.

Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, súvisiacich s pandémiou Covid-19 vo svete, sa Medzinárodný výbor športovcov so sluchovým postihnutím (ICSD) a organizátori 24. Letnej Deaflympiády v Brazílii rozhodli, že

presúvajú 24. Letnú Deaflympiádu na obdobie od 1. do 15. mája 2022.

Vyjadrenie a postoj členov Výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska

Rešpektujeme rozhodnutie ICSD a organizátorov presunúť Letnú Deaflympiádu. Oceňujeme snahu organizátorov predovšetkým chrániť zdravie športovcov a členov ich realizačných tímov.

Týmto sa obraciame na všetkých nepočujúcich športovcov a členov ich realizačných tímov s výzvou, aby tento „nadstavený“ čas využili na skvalitnenie prípravy a toto zdržanie na ceste za najvyššími športovými cieľmi premenili na úspešné a konečné zlepšenie svojich výkonov.

Prajeme vám pevné zdravie a športové šťastie!

Peter Birka, prezident DVS

O niekoľko mesiacov tu máme 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii na ktorej sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. O deaflympiádach, o účasti slovenskej výpravy a o očakávaniach, sme sa rozprávali s prezidentom Deaflympijského výboru Slovenska, Petrom Birkom. 

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Na koľkých deaflympiádach ste sa zúčastnili? 

Zúčastnil som sa na dvoch letných deaflympiádach, v roku 1997 v Kodani (Dánsko) a o 20 rokov neskôr v roku 2017 v Samsune (Turecko).  V roku 2019 som sa zúčastnil svojej prvej zimnej deaflympiády vo Valtellina – Valchiavenna (Taliansko).

Ktorá z deaflympiád vám utkvela v pamäti a prečo? 

V Kodani 1997 sa hry ešte nazývali „Svetové hry nepočujúcich“. Pamätám sa, ako nepočujúcim športovcom na slávnostnom otvorení hier mával prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Slovensko malo pomerne veľkú výpravu, len športovcov bolo 30, z toho 21 futbalistov. Najlepší výsledok dosiahla Margaréta Trnková 2 x 5. miesto v šprinte na 100 m a 200 m. Bol som tam ako masér. 

Na 23. Letnej deaflympiáde v Samsune 2017 som prežíval eufóriu z vynikajúcich výsledkov – získali sme 2 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz hoci sa štartovalo iba 10 športovcov. V Samsune tak boli slovenskí deaflympionici najúspešnejší v histórii.

V čom bude táto deaflympiáda iná ako predchádzajúce? 

Nuž teraz tu máme koronavírus. Ešte nevieme do akej miery bude koronavírus rozšírený a aká bude miera izolácie výprav a aké budú rôzne nariadenia. V tomto bude deaflympiáda iná ako všetky doteraz. Určite bude zaujímavé sledovať deaflympiádu aj z tohto pohľadu.

S akými očakávaniami pôjdete do Brazílie ako vedúci výpravy? 

Viem, čo ma čaká, keďže už v Samsune (2017) som bol vo vedení výpravy. Budeme mať veľa práce, aby sa športovci mohli sústrediť len na šport. Verím, že celý realizačný tím bude na 100% pripravený zvládnuť akúkoľvek prekážku. Štáb pre letnú deaflympiádu sa pravidelne stretáva a ja verím, že táto prípravná fáza zabezpečí solídny základ pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v Brazílii.

Čo je podľa vás kľúčové pre športovca, aby mohol štartovať na najvýznamnejšom športovom podujatí sluchovo postihnutých? 

Športovec s poruchou, či stratou sluchu – deaflympionik, musí tvrdo trénovať ak chce na deaflympiáde získať medailu Musí sa oddať svojmu športu celou dušou, vedieť prekonávať prekážky, bolesť, pravidelne sa zúčastňovať športových súťaží a nielen medzi sluchovo postihnutými. Športovci so sluchovým postihnutím musia vynaložiť viac úsilia, aby dokázali uspieť. Prostredníctvom športu je im umožnené získať rovnaký úspech, uznanie a status ako majú nepostihnutí športovci.

Deaflympijský výbor Slovenska stanovil Národné deaflympijské kritériá pre účasť na 24. Letnej Deaflympiáde. Ako ich podľa vás športovci prijmú? 

Prijaté kritéria sme stanovili tak, aby cez ne prešli športovci, ktorí majú šancu umiestniť sa do 8. miesta, alebo prekvapiť lepším umiestnením. Samozrejme je na každom športovcovi, aby sa snažil dosiahnuť dostatočnú výkonnosť a výsledky v najbližšom období, aj keď si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Cieľom Deaflympijského výboru Slovenska je zostaviť takú nomináciu športovcov, ktorí majú nádej na dobré umiestnenie. Tiež prihliadame aj na mladé talenty, pre ktorých je účasť na deaflympiáde obrovskou výzvou a dokáže ich motivovať k ďalšiemu pokračovaniu v príprave a lepším výsledkom. 

Je ešte skoro hovoriť o konečnej nominácii reprezentantov, ale základ výpravy je už určený. Kto je zo slovenskej výpravy najväčším kandidátom na zisk medaile? 

V širšej nominácii je zatiaľ 18 športovcov, predpokladám, že traja – štyria vypadnú. Pri aktuálnej výkonnosti si dokážem predstaviť, že na medaile majú šancu cyklista Adrián Babič, atlétka Ivana Krištofičová, stolný tenista Thomas Keinath a stolná tenistka Eva Jurková. 

Peter Birka na Tlačovej besede v roku 2017