V sobotu sa koná ďalší zo série horských pochodov športovo založených nepočujúcich a ich priaznivcov.

Tentokrát sa zúčastnia takmer všetci deaflympionici z Caxias do Sul 2022, ktorí v piatok pri čaji v hoteli Srdiečko rozpovedia svoje príbehy.

Počas sobotného výstupu medzi nami nebude chýbať ani bratislavský župan a čerstvý mladoženáč Juraj Droba. Ako hosťa uvidíme na výstupe aj prezidenta francúzskej federácie nepočujúcich Oliviera CORDIERA.

Na koniec dňa budú slávnostne vyhlásení najúspešnejší deaflympionici rokov 2019, 2021 a 2022.

Pozrite si náš program a príďte.

Slovenskú republiku v dňoch 1. – 15. máj 2022 reprezentovalo 12 športovcov v piatich športoch: atletika, stolný tenis, cestná a horská cyklistika, tenis a golf. Súťaže sa konali v brazílskom meste Caxias do Sul.

Zo slovenských reprezentantov si najlepšie počínali stolní tenisti Thomas Keinath a Eva Jurková. Obaja získali zlaté medaile v individuálnych disciplínach a bronzovú medailu za zmiešanú štvorhru.

Tretím najúspešnejším reprezentantom sa stal šprintér a skokan do diaľky Rastislav Jelínek, ktorý práve v skoku do diaľky obsadil 2. miesto výkonom 722 cm. Predtým však atakoval medailu v behu na 100 m, kde však skončil „iba“ na 6. mieste.

Štvrtým najlepším reprezentantom sa nakoniec stala Ivana Krištofičová, ktorá vybojovala v dramatickom závere súťaží bronzovú medailu za hod diskom. Práve Ivana bola horúcim kandidátom na medailové umiestnenia, avšak hneď na prvom tréningu zle vyšliapla z guliarskeho kruhu a bolestivo si natiahla lýtkový sval a vyvrtla členok. Jej štart sa tak stal veľmi otázny, no nakoniec za spolupráce s lekárom – špecialistom na neuromuskulatúrnu medicínu a po niekoľkých dňoch a hodinách fyzioterapie absolvovala svoj štart vo vrhu guľou so zmenenou technikou. Bronzová medaila jej unikla pár centimetrov a strieborná bola tiež na dosah. No bolestivosť lýtka jej veľa nedovolila.

Piatym „naj“ reprezentantom sa stala cyklistka Tereza Birošová, ktorá pri svojej premiére získala 4., 5. a 7. miesto (horská cyklistika, 1000 m šprint a klasifikácia.

Šieste miesto vo výprave získala Martina Antušeková za svoj úspešný štart v behu na 400 m (5. miestu). Slušný výsledok dosiahla, keď sa prebojovala do finále behu na 200 m, kde nakoniec obsadila 8. miesto.
Siedme miesto náleží atlétke – novicke medzi deaflympionikmi Amálii Lepótovej za 6. miesto v behu na 400 m. Statočne bojovala aj v behu na 100 a 200 m no menej úspešne.
Ôsma pozícia patrí tenistke Jane Jánošíkovej, ktorá sa prebojovala medzi prvých 8 a skončila na 5 – 8 mieste v súťažiach jednotlivcov.
Na deviate miesto sa dostala Ema Štetková, ktorá s Evou Jurkovou v stolnotenisových štvorhrách skončila v semifinále. V individuálnych hrách a štvorhre s Marekom Tuturom vypadla už v prípravných zápasoch.
Desiaty Marek Tutura žiaľ vo štvohre s Thomasom Keinathom, kde narazili na favoritov súťaže. Nedarilo sa mu ani v dvojhrách, či zmiešanej štvorhre s Emou Štetkovou.
Na desiate miesto patrí rovnako aj nováčik v tíme Marek Vaco. Voči silným hráčom sa mladučkému tenistovi nedarilo presadiť. Možno nabudúce.

Dvanásty reprezentant Miroslav Kanaba v golfe nepostúpil do finálovej 16ky iba tesne, keď skončil na 17. mieste.

Slovenský reprezentačný tím deaflympionikov obsadil v súťaži 77 krajín celkové 20. miesto

15. vybraných členov slovenskej reprezentácie vstúpilo do dejín. Pozrite si dnes aktuálne, zajtra archívne reportáže.

Michelle Bolsonaro bola jednoznačne bodom pozornosti.
Bez slov.

Deaflympionici pricestovali do Brazílie vo štvrtok na obed. Nasledujúce hodiny a dni mali za úlohu ubytovať sa, akreditovať, vyspať sa a oddýchnuť si po náročnej 32-hodinovej púti. Let po osi Viedeň – Zurich (resp. Frankfurt) – Sao Paolo – Porto Allegre bol pre všetkých leteckým rekordom. Užili si ho náležite. Niektorí spali, iní triedili myšlienky, pozerali filmy, či z okien na svet z výšky. Nakoniec viacerých prekvapili turbulencie, ktoré však ostali len spomienkou.

Ako sa im tie prvé tri dni darilo so môžete dozvedieť z reportáží Mária Porubca, ktorý tam bol s nami.

27.-28. apríl – let z Európy do Brazílie
29. apríla – Akreditácia, audiogramy
29. apríl – narodeniny.

Medzinárodný výbor športu nepočujúcich (The International Committee of Sports for the Deaf – ICSD ) včera vydal vyhlásenie k aktuálnemu stavu na Ukrajine.


Medzinárodný výbor športu nepočujúcich patrí medzi najnovšie medzinárodné federácie, ktoré sa riadia odporúčaniami stanovenými Medzinárodným olympijským výborom v reakcii na zapojenie Ruska a Bieloruska do invázie na Ukrajine.

Dňa 5. marca 2022 sa konalo zasadnutie Výkonnej rady ICSD, na ktorom sa diskutovalo o konflikte prebiehajúcom na Ukrajine, keďže ruské sily naďalej útočia na ukrajinské mestá a Bielorusko im pri invázii pomáha. Výkonná rada ICSD označila šport za nástroj misie na „podporu mieru, prostredníctvom športu“ dodržiavaním odporúčaní MOV. ICSD chce vyjadriť solidaritu s nepočujúcou športovou komunitou na Ukrajine a so všetkými ľuďmi postihnutými vojnou.

V tejto situácii Výkonná rada ICSD rozhodla, že žiadni nepočujúci športovci, alebo funkcionári patriaci k riadnym členom ICSD v Rusku a Bielorusku nebudú s okamžitou platnosťou pozvaní ani im nebude umožnené zúčastniť sa na medzinárodných súťažiach zaradených v kalendári ICSD až do odvolania.

Ohlásené vylúčenie tímov z Ruska a Bieloruska prináša značné ekonomické dopady na organizáciu 24. Letnej deaflympiády v brazílskom Caxias do Sul. Organizačný výbor sa rozhodol zrušiť program športu Bowlingu, vzhľadom na stanovené technické požiadavky, ktoré vyžadujú vysoké investície a z ktorého nezostane nič. Okrem toho ekonomický tím Letných deaflympijských hier 2021 pracuje na znížení ďalších výdavkov, ktoré nezasahujú do kvality a realizácie ostatných športov a infraštruktúry.

Gustavo Perazzolo, prezident ICSD, uviedol: „V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že máme veľké obavy o našu Národnú športovú federáciu nepočujúcich Ukrajiny a nepočujúcich športovcov z Ukrajiny. Svet musí byť miestom zdieľania, nie rozdeľovania“.

ICSD vyzýva na mier pred Letnou deaflympiádou v Brazílii.

Toto je obchodná správa pre podnikateľov, obchodníkov a dodávateľov športových potrieb.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Dobrý deň vážený obchodný partner,

rada by som Vás požiadala o predloženie záväznej cenovej ponuky v zmysle priloženej výzvy a technickej špecifikácie. Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov a preto je nutné realizovať prieskum trhu. V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme vopred za preložené cenové ponuky.

S úctou

Janka Pintová

Špecialista na verejné obstarávanie

e.mail: janka@pintova.eu

MOBIL: +421 911 707037

Príloha 1
Príloha 2

Napriek nepriaznivému vývoju v pandemickej situácii sa budúci týždeň v dňoch 10. a 11. november 2021 budú konať Deaflympijské Dni – športové podujatie predovšetkým pre nepočujúcu mládež vo veku školskom, ale aj dospelých.

Oba dni a podujatia sa konajú v Bratislave. V stredu, 10. novembra 2021, odohrajú stolnotenisové zápasy v Stolnotenisovom Centre Aréna (Vajnorská 14, Bratislava). Po vyhlásení výsledkov súťaže sa účastníci presunú na spoločný obed do reštaurácie Parlamentka na Hradnom vŕšku, hneď vedľa sídla Slovenského parlamentu. Poobedie ukončia zúčastnení prehliadkou hradu a spoločným fotografovaním.

Vo štvrtok 11. novembra od 10:00 začína súťaž v Behu okolo jazera, ktorá sa bude konať v areáli bratislavskej Železnej studničky. Súťažiť budú jednotlivci v behu okolo jazera, ale aj v štafetách behu okolo jazera. Po vyhlásení výsledkov sa účastníci opäť presunú na spoločný obed v Obchodnom centre Lamač, kde zavŕšia deň v trampolínovom centre Cyberjump.

Veríme, že všetkým prihláseným účastníkom dobre padne možnosť takto sa odpútať od aktuálnej situácie a prežitím dvoch športových, ale aj spoločenských dní posilnia svoju odolnosť voči akejkoľvek nepriazni.

Formuláre prihlášok:

Stolný tenis

Beh okolo jazera

Nový rok 2020 začal pre viacerých zdravotne postihnutých športovcov prekvapením, aké dovtedy nezažili. Ministerstvo školstva zmenilo podmienky prideľovania dotácií pre TOP športovcov tak, že tú zmenu z hľadiska zdravotne postihnutých musíme označiť za diskriminačnú. Pre niektorých zdravotne postihnutých športovcov je táto zmena silne demotivujúca a aj likvidačná. V kritériách sa objavilo eliminačné číslo 10, ktoré je hranicou typu buď všetko, alebo nič… Ak teda v nejakej disciplíne neštartovalo viac ako 10 pretekárov, akoby ani neexistovala. A rovnako pre nepostihnutého, ako aj postihnutého športovca…

…kameň úrazu???

Je kameňom úrazu „rovnosť“ podľa článku II, odsek a?

Diskriminačné kritérium dané ministerstvom
Kritériá MŠVVaŠ SR pre poskytovanie príspevku TOP športovcom v roku 2020.

Okrem iných pravidiel, ktoré v spomínaných kritériách zabezpečujú rovnosť všetkých športovcov pri hodnotení a následnej podpore, si niekto na ministerstve vymyslel, že použije toto početné kritérium rovnako pre športový svet zdravých, ako aj zdravotne postihnutých. Autor kritérií však jednoducho ignoroval fakt, že svet zdravotne postihnutých je výrazne menší, má menšiu členskú základňu a teda iné východiskové pozície a preto nie je možné očakávať, že v hocijakom športe zdravotne postihnutých nájdeme čo i len podobné množstvá ako u športov bez zdravotného postihnutia. 

Zjednodušene – použiť rovnaké početné kritériá pre objektívne vyhodnotenie dvoch významne odlišných skupín považujem za neobjektívne, ba zaváňa určitým zámerom. Nie je predsa možné očakávať ani na významných svetových podujatiach u zdravotne postihnutých rovnaký počet štartujúcich športovcov vo finále ako u športovcov bez postihnutia. Vždy budú tie čísla nižšie.

Príklad:

Existuje možnosť ako spravodlivo porovnať výsledky dosiahnuté v súťažiach osôb so zdravotným postihnutím a bez zdravotného postihnutia? 

 Skúsme to:

Na štartovú čiaru v behu na 100 m sa postaví športovec bez postihnutia a športovci so zrakovým, telesným, sluchovým a mentálnym postihnutím. 

Kto bude v cieli prvý?

Už na prvý pohľad je jasné, ako to dopadne za normálnych okolností a že v cieli nebude prvý beznohý bežec (s protézou beh nie je tak komfortný), nevidiaci možno netrafí do cieľa, športovec s mentálnym postihnutím sa buď rozbehne iným smerom, alebo tesne pred cieľom víťazoslávne zdvihne ruky a natiahne si roztrhnuté tričko na hlavu. Nepočujúci nakoniec dobehne, aj keď s malým, ale nie nezanedbateľný odstupom, keďže nepočul kedy sa odštartovalo a niekto ho musel postrčiť…

Je možné objektívne porovnávať a hodnotiť všetkých športovcov?

Iste nie. Dokonca u tých s postihnutím ani medzidruhovo to možné nie je.  Sú tak výrazne odlišní, že nie je možné oprieť sa o základné kamene v športe – najmä fair play a radosť rovnocenného merania síl. Bolo by to nespravodlivé,  demotivujúce a od roku 2010 vo vyspelej časti Európy (a teda aj na Slovensku) podľa OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím aj diskriminujúce.

Kritérium „10“ (rovnako všetkým) bez ohľadu na rôznorodosť.

Je jasné, že 10 ks ovocia sa nerovná 10 ks ovocia.

Tu názorne vidieť, že ani

10 basketbalistov sa nerovná 10 basketbalistom.

Na uľahčenie: za pár hodín dáte v tom istom regióne určite ľahšie dokopy tím desiatich obyčajných basketbalistov ako 10 basketbalistov vozičkárov… a podobne…

Nadväzujúc na súčasné „kritérium“ ministerstva, sa natíska otázka, že ak je nemožné porovnávať výsledky športovcov „bez“ a „so“ zdravotným postihnutím, je logicky potom možné bezrozdielne pristupovať ku kritériám stanovujúcim ich podporu za výsledky na rovnakom (účastníckom) množstevnom princípe??? 

Početnosť nemôžeme považovať za rovnaké kritérium pri hodnotení dvoch tak výrazne odlišných skupín!

Diskriminácia?

Touto zmenou v kritériách sa prakticky hneď zrušilo financovanie športovej prípravy viacerým úspešným zdravotne postihnutým športovcom. Dehonestovala sa minulosť, prítomnosť, budúcnosť a motivácia tých, ktorí javia aký – taký záujem o športovú reprezentáciu Slovenska.

Zmena sa udiala prirodzene, bez akejkoľvek diskusie, zdôvodnenia a to aj napriek tomu, že Úrad pre komisára osôb zo zdravotným postihnutím koncom roku 2019 opakovane (prvýkrát v roku 2016) konštatoval diskrimináciu vo financovaní sluchovo postihnutých TOP športovcov, ktorou bol vtedy neoprávnene krátený finančný príspevok na ich športovú prípravu v roku 2019.

Zodpovední úradníci Ministerstva školstva, ktorí takúto zmenu pripravili, pritom na základe každoročného štatistického vyhodnocovania umiestnení všetkých športovcov na medzinárodných športových podujatiach, presne vedeli, ktorých konkrétnych TOP športovcov sa takáto účelová zmena dotkne a teda im nebude poskytnutý príspevok na ich vrcholovú športovú prípravu. A z tohto pohľadu je možné takýto postup posudzovať aj ako zámer znemožniť takýmto zdravotne (sluchovo) postihnutým športovcom naďalej úspešne reprezentovať Slovenskú republiku. Tento postup je pritom podľa nášho názoru v priamom rozpore s verejným záujmom deklarovaným v samotnom zákone o športe, ktorým je podpora a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži.

Vydané kritériá pre rok 2020 prakticky vymedzujú, že takáto podpora zabezpečenia sa neposkytne všetkým športovcom rovnako, resp. niektorým – zdravotne postihnutým športovcom sa neposkytne vôbec, čo je v priamom rozpore so zákonom o športe!

Použitie akéhokoľvek kritéria zakladajúceho sa na množstevnom princípe pri porovnaní sa s nepostihnutou populáciou (početnosť štartujúcich športovcov) považujeme nielen za nezmyselnú podmienku, ale taký postup je i v priamom rozpore s verejným záujmom v športe, deklarovanom priamo v Zákone o športe. 

Postup Ministerstva školstva považujeme za neprijateľný a neakceptovateľný a nedokážeme si racionálne vysvetliť, aký motív vedie zodpovedných úradníkov ministerstva školstva k prijímaniu takých kritérií, ktoré zdravotne postihnutých športovcov demotivujú a likvidujú ich záujem o šport.

Záver

Deaflympiády sú najstaršie hry pre zdravotne postihnutých na svete (od roku 1924). Deaflympijský výbor Slovenska podporuje, aplikuje a zveľaďuje olympijské myšlienky, ku ktorým sa zaviazal už pri svojom vzniku. 

My sami sa svojou činnosťou snažíme prispieť k lepšej integrácii nepočujúcich občanov do spoločnosti, budovaniu príkladov, pozitívnych vzorov a to nielen pre zdravotne postihnutú mládež. Snažíme sa vysvetľovať, že „športovať sa oplatí“.

Pokiaľ by mal však takýto postup štátnych úradníkov pokračovať, tak Slovenská republika by sa zrejme mala ústami a krokmi politikov vzdať filantropických gest, humanistických a pokrokových postojov a vypovedať OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý na znak súhlasu a prijatia ratifikoval slovenský prezident Ivan Gašparovič 28. apríla 2010… veď ako inak docieliť súlad konania Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni s konkrétnym konaním zodpovedných štátnych úradníkov?

Cez víkend 10. – 12. september 2021 sa konal 6. ročník športovo – turistického podujatia Deaf Rysy 2021 pod pracovným názvom – mottom „Športovať sa oplatí!“ a odovzdanie ceny Šport Fénix II.

Zúčastnili sa ho deaflympionici a členovia realizačných tímov, ich fanúšikovia a podporovatelia, nepočujúci či počujúci, ale aj pracovníci ministerstva školstva.

V piatok sa v podvečerných hodinách stretli deaflympionici a členovia realizačných tímov, aby boli informovaní o nadchádzajúcej 24. Letnej Deaflympiáde a aby si vypočuli systém nominácie na túto vrcholnú súťaž nepočujúcich športovcov.

Na druhý deň vyštartovali smerom na vrchol Rysov, kam nakoniec mnohí o 13:00 za krásneho počasia aj dorazili a nafotili sériu krásnych záberov.

Večer sa venovali oceneniu matky tragicky zosnulého Adriána Babiča Márii Babičovej, ktorá musela opakovane prežívať cestu na dno a návrat do obyčajného, denného života.

V nedeľu doobeda sa vydarené podujatie ukončilo. Všetci sa tešia na rok 2022, keď sa uskutoční 7. ročník, ktorý by mal priniesť niektoré inovatívne prvky.

Tešíme sa na stretnutie s vami!