Ešte pred otvorením zimnej deaflympiády sa konal kongres, na ktorom sa zúčastnilo 55 delegátov 108 členských štátov ICSD. Slovensko zastupoval Rastislav Hrdlík ako delegát, Miloš Štefek sa zúčastnil ako pozorovateľ. Okrem iného na programe bolo: správa ICSD za rok 2013-2014, finančná správa za rok 2009 a 2014, otázky audiometrie, antidopingový kódex, uznanie a prijatie 7 nových členov, návrhy na doplnenie ústavy ICSD a informácie o nadchádzajúcej XXIII. Letnej Deaflympiády – Samsun 2017 v Turecku. Prítomní si pozreli prezentáciu o výstavbe športovísk, ktoré sú hotové na 85%.

Výkonný výbor ICSD kládol dôraz na vzájomnú spoluprácu s Medzinárodným olympijským výborom (IOC), ocenil pozitívne signály o spolupráci s medzinárodnými organizáciami športu počujúcich v zápasení, karate, futbale, volejbale. Delegáti schválili zmenu názvu z pôvodného ICSD na IDC (International Deaf Committee), aby tento korešpondoval s názvom IPC (International Paralympic Committee). K novému názvu organizácie by sa mal ešte vyjadriť Medzinárodný olympijský výbor na zasadnutí v decembri. Okrem regionálno-partnerského členstva EDSO, APDSC, CADS, PANAMDES a pridružného členstva DIBF za nových pridružených členov boli prijaté tieto organizácie Deaf International Fotball Federation a International Chess Committee of the Deaf.

Skratky organizácií:
EDSO – European Deaf Sport Organistaion
APDSC – Asia Pacific Deaf Sports Confederation
CADS – Confederation od African Deaf Sports
PANAMDES – Pan American Deaf Sports Organization
ICCD – International Chess Committee of the Deaf
DIFA – Deaf International Football Federation

Prílet na XVIII. Zimnú Deaflympiádu charakterizovala zamrznutá, zasnežená a opustená step, uvítací výbor, boj s batožinou a chladom pri ceste do hotela. Všetci sme spali veľmi dobre. Nakoniec na druhý deň aj akreditácia a darček od organizátora v podobe maskota podujatia.

Deaflympionikov odchádzajúcich na XVIII. Zimnú Deaflympiádu prijal kancelár prezidenta SR Ján Šoth. Poprial im šťastlivú cestu a úspechy v reprezentačnom drese Slovenska. Do rúk prezidenta SFNŠ vložil národnú vlajku Slovenska ako symbol štátnosti.

Sľub deaflympionika prečítala Veronika Kubrická.

Všetci členovia reprezentačného tímu dostali menovací dekrét z rúk pána kancelára.

Program uvádzala Agáta Čermáková a fotografie zabezpečoval Adam Kováč.IMG_1033IMG_1132IMG_1043

V pondelok 23. marca 2015 o 12:30 sa stretnú najlepší deaflympionici v zimných športoch u prezidenta. Do rúk jeho kancelára zložia sľub a dostanú poverenia (dekréty) reprezentovať Slovensko. Sú to títo športovci:

CURLING

Lenka Javorčíková, Ivana Krištofičová, Veronika Kubrická, Veronika Puškáčová, Alena Horňáčková

Curling žien 28.2.2015 Čertovica

Sprava: Ivana Krištofičová, Veronika Kubrická, Lenka Javorčíková, Veronika Puškáčová a Alena Horňáčková

ALPSKÉ LYŽOVANIE

Martin Legutky, Dávid Pristač

Čertovic

David Pristač

Čertovica 28.2.2015

Sprava: Andreas Žampa, Martin Legutky ml., David Pristač a Martin Legutky.

Čertovica 28. 2. 2015

Martin Legutky, zlatý a dva krát strieborný deaflympionik v alpskom lyžovaní