15. vybraných členov slovenskej reprezentácie vstúpilo do dejín. Pozrite si dnes aktuálne, zajtra archívne reportáže.

Michelle Bolsonaro bola jednoznačne bodom pozornosti.
Bez slov.

Deaflympionici pricestovali do Brazílie vo štvrtok na obed. Nasledujúce hodiny a dni mali za úlohu ubytovať sa, akreditovať, vyspať sa a oddýchnuť si po náročnej 32-hodinovej púti. Let po osi Viedeň – Zurich (resp. Frankfurt) – Sao Paolo – Porto Allegre bol pre všetkých leteckým rekordom. Užili si ho náležite. Niektorí spali, iní triedili myšlienky, pozerali filmy, či z okien na svet z výšky. Nakoniec viacerých prekvapili turbulencie, ktoré však ostali len spomienkou.

Ako sa im tie prvé tri dni darilo so môžete dozvedieť z reportáží Mária Porubca, ktorý tam bol s nami.

27.-28. apríl – let z Európy do Brazílie
29. apríla – Akreditácia, audiogramy
29. apríl – narodeniny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku pokračuje v podpore deaflympionikov v nezmenenej výške. Vzhľadom ku pandémii preberá financovanie podľa kritérií na rok 2020 a tak naši Top športovci majú zabezpečenú kvalitnú podporu na 24. Letnú Deaflympiádu.

Návrh na schválenie bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
Podľa § 75 ods. 4 zákona o športe výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Výška príspevku je uvedená v maximálnej výške, ktorá môže byť upravená na základe oponentúr plánu prípravy športovca, resp. jeho zmeny v priebehu roka.
Podľa § 106e zákona o športe ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.

Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, súvisiacich s pandémiou Covid-19 vo svete, sa Medzinárodný výbor športovcov so sluchovým postihnutím (ICSD) a organizátori 24. Letnej Deaflympiády v Brazílii rozhodli, že

presúvajú 24. Letnú Deaflympiádu na obdobie od 1. do 15. mája 2022.

Vyjadrenie a postoj členov Výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska

Rešpektujeme rozhodnutie ICSD a organizátorov presunúť Letnú Deaflympiádu. Oceňujeme snahu organizátorov predovšetkým chrániť zdravie športovcov a členov ich realizačných tímov.

Týmto sa obraciame na všetkých nepočujúcich športovcov a členov ich realizačných tímov s výzvou, aby tento „nadstavený“ čas využili na skvalitnenie prípravy a toto zdržanie na ceste za najvyššími športovými cieľmi premenili na úspešné a konečné zlepšenie svojich výkonov.

Prajeme vám pevné zdravie a športové šťastie!

Peter Birka, prezident DVS

O niekoľko mesiacov tu máme 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii na ktorej sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. O deaflympiádach, o účasti slovenskej výpravy a o očakávaniach, sme sa rozprávali s prezidentom Deaflympijského výboru Slovenska, Petrom Birkom. 

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Na koľkých deaflympiádach ste sa zúčastnili? 

Zúčastnil som sa na dvoch letných deaflympiádach, v roku 1997 v Kodani (Dánsko) a o 20 rokov neskôr v roku 2017 v Samsune (Turecko).  V roku 2019 som sa zúčastnil svojej prvej zimnej deaflympiády vo Valtellina – Valchiavenna (Taliansko).

Ktorá z deaflympiád vám utkvela v pamäti a prečo? 

V Kodani 1997 sa hry ešte nazývali „Svetové hry nepočujúcich“. Pamätám sa, ako nepočujúcim športovcom na slávnostnom otvorení hier mával prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Slovensko malo pomerne veľkú výpravu, len športovcov bolo 30, z toho 21 futbalistov. Najlepší výsledok dosiahla Margaréta Trnková 2 x 5. miesto v šprinte na 100 m a 200 m. Bol som tam ako masér. 

Na 23. Letnej deaflympiáde v Samsune 2017 som prežíval eufóriu z vynikajúcich výsledkov – získali sme 2 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz hoci sa štartovalo iba 10 športovcov. V Samsune tak boli slovenskí deaflympionici najúspešnejší v histórii.

V čom bude táto deaflympiáda iná ako predchádzajúce? 

Nuž teraz tu máme koronavírus. Ešte nevieme do akej miery bude koronavírus rozšírený a aká bude miera izolácie výprav a aké budú rôzne nariadenia. V tomto bude deaflympiáda iná ako všetky doteraz. Určite bude zaujímavé sledovať deaflympiádu aj z tohto pohľadu.

S akými očakávaniami pôjdete do Brazílie ako vedúci výpravy? 

Viem, čo ma čaká, keďže už v Samsune (2017) som bol vo vedení výpravy. Budeme mať veľa práce, aby sa športovci mohli sústrediť len na šport. Verím, že celý realizačný tím bude na 100% pripravený zvládnuť akúkoľvek prekážku. Štáb pre letnú deaflympiádu sa pravidelne stretáva a ja verím, že táto prípravná fáza zabezpečí solídny základ pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v Brazílii.

Čo je podľa vás kľúčové pre športovca, aby mohol štartovať na najvýznamnejšom športovom podujatí sluchovo postihnutých? 

Športovec s poruchou, či stratou sluchu – deaflympionik, musí tvrdo trénovať ak chce na deaflympiáde získať medailu Musí sa oddať svojmu športu celou dušou, vedieť prekonávať prekážky, bolesť, pravidelne sa zúčastňovať športových súťaží a nielen medzi sluchovo postihnutými. Športovci so sluchovým postihnutím musia vynaložiť viac úsilia, aby dokázali uspieť. Prostredníctvom športu je im umožnené získať rovnaký úspech, uznanie a status ako majú nepostihnutí športovci.

Deaflympijský výbor Slovenska stanovil Národné deaflympijské kritériá pre účasť na 24. Letnej Deaflympiáde. Ako ich podľa vás športovci prijmú? 

Prijaté kritéria sme stanovili tak, aby cez ne prešli športovci, ktorí majú šancu umiestniť sa do 8. miesta, alebo prekvapiť lepším umiestnením. Samozrejme je na každom športovcovi, aby sa snažil dosiahnuť dostatočnú výkonnosť a výsledky v najbližšom období, aj keď si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Cieľom Deaflympijského výboru Slovenska je zostaviť takú nomináciu športovcov, ktorí majú nádej na dobré umiestnenie. Tiež prihliadame aj na mladé talenty, pre ktorých je účasť na deaflympiáde obrovskou výzvou a dokáže ich motivovať k ďalšiemu pokračovaniu v príprave a lepším výsledkom. 

Je ešte skoro hovoriť o konečnej nominácii reprezentantov, ale základ výpravy je už určený. Kto je zo slovenskej výpravy najväčším kandidátom na zisk medaile? 

V širšej nominácii je zatiaľ 18 športovcov, predpokladám, že traja – štyria vypadnú. Pri aktuálnej výkonnosti si dokážem predstaviť, že na medaile majú šancu cyklista Adrián Babič, atlétka Ivana Krištofičová, stolný tenista Thomas Keinath a stolná tenistka Eva Jurková. 

Peter Birka na Tlačovej besede v roku 2017

Napriek celosvetovej pandémii prípravy na organizáciu 24. Letnej Deaflympiády riadne pokračujú. Organizátori nehlásia žiadne obmedzenia. Všetky medzinárodné majstrovské súťaže pre nepočujúcich však boli v tomto roku zrušené.

Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich (ICSD) vydal covidové usmernenia a v súvislosti s prípravou na Letnú deaflympiádu aktualizoval aj Antidopingové pravidlá. ICSD poskytol členským organizáciám prvé informácie organizátora.

Slovenskí deaflympionici majú na prípravu obmedzené možnosti, pripravujú sa zväčša v domácich podmienkach. Všetci pozorne sledujú vývoj pandémie doma, i vo svete.

Dnes si pozrite krátky úvodný videostrih organizátora.

V mene Medzinárodného výboru pre šport nepočujúcich (ICSD) mám česť predložiť svoje najúprimnejšie pozvanie každému z vás na 24. Letné deaflympijské hry 2021 v Caxias do Sul. Nielenže budú vynikajúcou príležitosťou pre všetkých nepočujúcich športovcov, ale tiež predstaví schopnosť Brazílie usporiadať medzinárodné multišportové podujatie. Bude to míľnik v histórii deaflympijských hier a tiež prvé hostiteľské mesto z Južnej Ameriky.

CHEN, KANG – Prezident Medzinárodného výboru pre šport nepočujúcich (ICSD)

Členovia výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska na zasadnutí 4. augusta 2020 uznesením č. 40/20 schválili menovitú širšiu nomináciu deaflympijských reprezentantov na 24tu Letnú deaflympiádu. Táto sa bude konať v Brazílii (Caxias do Sul) od 5. do 21. decembra 2021.

Konečná nominácia sa očakáva v júli 2021.

Všetci s nádejou dúfame, že aktuálne problémy s pandémiou svetových rozmerov nezmaria zámery organizátorov a cieľavedomú prípravu našich nepočujúcich športovcov a ich realizačných tímov.

Do širšej nominácie boli zaradení títo deaflympionici:

 1. Ivana Krištofičová, atletika
 2. Adrián Babič, cyklistika
 3. Thomas Keinath, stolný tenis
 4. Eva Jurková, stolný tenis
 5. Marek Tutura, stolný tenis
 6. Martina Antušeková, atletika
 7. Amália Lepótová, atletika
 8. Július Maťovčík, cyklistika
 9. Rastislav Jelínek, atletika
 10. Nataša Bačenková, stolný tenis
 11. Ema Štetková, stolný tenis
 12. Miroslav Kanaba, golf
 13. Peter Petrovič, bedminton
 14. Miroslav Merčiak, bedminton
 15. Jana Jánošíková, tenis
 16. Marek Vaco, tenis
 17. Peter Vašíček, bedminton.

Logo Letnej Deaflympiády 2021
Logo Letnej Deaflympiády 2021

Vážení športovci, členovia realizačných tímov, podporovatelia,

Letná Deaflympiáda sa nezadržateľne blíži a preto nás teší, že aj my sme obdržali oficiálnu pozvánku od Medzinárodného výboru športu nepočujúcich (ICSD) na 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii v roku 2021.

Na Deaflympiáde sa športovci budú môcť predstaviť v 21 športových disciplínach.

Všetky dôležité informácie nájdete obvykle na našom webe a facebooku.

Nadchádzajúca deaflympiáda má už aj svoju webovú stránku. Nahliadnuť na čerstvé informácie z prípravy podujatia, komentáre v posunkovom jazyku môžete na tomto odkaze.

Napriek ohrozeniu konania deaflympiády svetovou pandémiou pokračuje organizačný výbor vo svojich predsavzatiach a oboznamuje nás so základnými informáciami.

Tešíme sa a držíme prsty usporiadateľskej krajine v príprave ďalšieho sviatku nepočujúcich športovcov celého sveta!

Logo 24. Letnej Deaflympiády