Čo znamená táto otázka?

Nielen pre nepočujúcich, ale aj pre ostatných, sa budeme snažiť vysvetliť, čo v týchto dňoch podstupujú deaflympionici a členovia ich realizačných tímov, ak odchádzajú na preteky, či sústredenia, aby v blízkej budúcnosti úspešne reprezentovali Slovensko…

Július Maťovčík, Adrián Babič, Rastislav Jelínek – to sú deaflympionici, ktorí v predchádzajúcich dňoch obývali zahraničie, aby sa čo najlepšie pripravili na nadchádzajúce súťaže nepočujúcich. Okolitý svet stále hovorí o vysokom ohrození života, nielen pre tých, ktorí majú viac ako 50 rokov…

Napriek tomu deaflympionici a s nimi ich tréneri, riskujú životy stojac dennodenne na tréningoch vo svete voči stále sa meniacemu nepriateľovi – vírusu Covid-19. Aby mohli byť najlepší vo svete a ukážkovo reprezentovať Slovensko a jeho podporný systém. A túto prekážku sme dokázali zdolať tak, ako nikto vo svete.

Aj deaflympionici chcú byť prví, alebo aspoň medailoví. Ignorujú zdravie, nerešpektujú ohrozenie. Aby boli najlepší. Stojí ich obeť za tú cenu?

Čoskoro vás detailne informujeme, ako prebieha život a športová príprava v takomto ohrození…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku pokračuje v podpore deaflympionikov v nezmenenej výške. Vzhľadom ku pandémii preberá financovanie podľa kritérií na rok 2020 a tak naši Top športovci majú zabezpečenú kvalitnú podporu na 24. Letnú Deaflympiádu.

Návrh na schválenie bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
Podľa § 75 ods. 4 zákona o športe výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu na základe kritérií schválených ministerstvom školstva a oponentúr schváleného plánu prípravy. Výška príspevku je uvedená v maximálnej výške, ktorá môže byť upravená na základe oponentúr plánu prípravy športovca, resp. jeho zmeny v priebehu roka.
Podľa § 106e zákona o športe ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.

Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, súvisiacich s pandémiou Covid-19 vo svete, sa Medzinárodný výbor športovcov so sluchovým postihnutím (ICSD) a organizátori 24. Letnej Deaflympiády v Brazílii rozhodli, že

presúvajú 24. Letnú Deaflympiádu na obdobie od 1. do 15. mája 2022.

Vyjadrenie a postoj členov Výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska

Rešpektujeme rozhodnutie ICSD a organizátorov presunúť Letnú Deaflympiádu. Oceňujeme snahu organizátorov predovšetkým chrániť zdravie športovcov a členov ich realizačných tímov.

Týmto sa obraciame na všetkých nepočujúcich športovcov a členov ich realizačných tímov s výzvou, aby tento „nadstavený“ čas využili na skvalitnenie prípravy a toto zdržanie na ceste za najvyššími športovými cieľmi premenili na úspešné a konečné zlepšenie svojich výkonov.

Prajeme vám pevné zdravie a športové šťastie!

Peter Birka, prezident DVS

O niekoľko mesiacov tu máme 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii na ktorej sa zúčastnia aj reprezentanti Slovenska. O deaflympiádach, o účasti slovenskej výpravy a o očakávaniach, sme sa rozprávali s prezidentom Deaflympijského výboru Slovenska, Petrom Birkom. 

Peter Birka, prezident Deaflympijského výboru Slovenska

Na koľkých deaflympiádach ste sa zúčastnili? 

Zúčastnil som sa na dvoch letných deaflympiádach, v roku 1997 v Kodani (Dánsko) a o 20 rokov neskôr v roku 2017 v Samsune (Turecko).  V roku 2019 som sa zúčastnil svojej prvej zimnej deaflympiády vo Valtellina – Valchiavenna (Taliansko).

Ktorá z deaflympiád vám utkvela v pamäti a prečo? 

V Kodani 1997 sa hry ešte nazývali „Svetové hry nepočujúcich“. Pamätám sa, ako nepočujúcim športovcom na slávnostnom otvorení hier mával prezident Medzinárodného olympijského výboru Juan Antonio Samaranch. Slovensko malo pomerne veľkú výpravu, len športovcov bolo 30, z toho 21 futbalistov. Najlepší výsledok dosiahla Margaréta Trnková 2 x 5. miesto v šprinte na 100 m a 200 m. Bol som tam ako masér. 

Na 23. Letnej deaflympiáde v Samsune 2017 som prežíval eufóriu z vynikajúcich výsledkov – získali sme 2 x zlato, 2 x striebro, 2 x bronz hoci sa štartovalo iba 10 športovcov. V Samsune tak boli slovenskí deaflympionici najúspešnejší v histórii.

V čom bude táto deaflympiáda iná ako predchádzajúce? 

Nuž teraz tu máme koronavírus. Ešte nevieme do akej miery bude koronavírus rozšírený a aká bude miera izolácie výprav a aké budú rôzne nariadenia. V tomto bude deaflympiáda iná ako všetky doteraz. Určite bude zaujímavé sledovať deaflympiádu aj z tohto pohľadu.

S akými očakávaniami pôjdete do Brazílie ako vedúci výpravy? 

Viem, čo ma čaká, keďže už v Samsune (2017) som bol vo vedení výpravy. Budeme mať veľa práce, aby sa športovci mohli sústrediť len na šport. Verím, že celý realizačný tím bude na 100% pripravený zvládnuť akúkoľvek prekážku. Štáb pre letnú deaflympiádu sa pravidelne stretáva a ja verím, že táto prípravná fáza zabezpečí solídny základ pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v Brazílii.

Čo je podľa vás kľúčové pre športovca, aby mohol štartovať na najvýznamnejšom športovom podujatí sluchovo postihnutých? 

Športovec s poruchou, či stratou sluchu – deaflympionik, musí tvrdo trénovať ak chce na deaflympiáde získať medailu Musí sa oddať svojmu športu celou dušou, vedieť prekonávať prekážky, bolesť, pravidelne sa zúčastňovať športových súťaží a nielen medzi sluchovo postihnutými. Športovci so sluchovým postihnutím musia vynaložiť viac úsilia, aby dokázali uspieť. Prostredníctvom športu je im umožnené získať rovnaký úspech, uznanie a status ako majú nepostihnutí športovci.

Deaflympijský výbor Slovenska stanovil Národné deaflympijské kritériá pre účasť na 24. Letnej Deaflympiáde. Ako ich podľa vás športovci prijmú? 

Prijaté kritéria sme stanovili tak, aby cez ne prešli športovci, ktorí majú šancu umiestniť sa do 8. miesta, alebo prekvapiť lepším umiestnením. Samozrejme je na každom športovcovi, aby sa snažil dosiahnuť dostatočnú výkonnosť a výsledky v najbližšom období, aj keď si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Cieľom Deaflympijského výboru Slovenska je zostaviť takú nomináciu športovcov, ktorí majú nádej na dobré umiestnenie. Tiež prihliadame aj na mladé talenty, pre ktorých je účasť na deaflympiáde obrovskou výzvou a dokáže ich motivovať k ďalšiemu pokračovaniu v príprave a lepším výsledkom. 

Je ešte skoro hovoriť o konečnej nominácii reprezentantov, ale základ výpravy je už určený. Kto je zo slovenskej výpravy najväčším kandidátom na zisk medaile? 

V širšej nominácii je zatiaľ 18 športovcov, predpokladám, že traja – štyria vypadnú. Pri aktuálnej výkonnosti si dokážem predstaviť, že na medaile majú šancu cyklista Adrián Babič, atlétka Ivana Krištofičová, stolný tenista Thomas Keinath a stolná tenistka Eva Jurková. 

Peter Birka na Tlačovej besede v roku 2017

Deaflympijský rok začal a hneď v úvode roka, januári 2021, naši dvaja cyklisti, Július Maťovčík a mladá, nádejná cyklistka Tereza Birošová, absolvovali sústredenie v tureckej Alanyi.

10 dní pravidelného tréningu, veľa prejdených kilometrov, litre potu, ale aj príjemné prostredie, položili základ pre tohtoročnú Letnú deaflympiádu v Brazílii.

Vyskúšali si tréning po rovinách aj v horách, a keďže tam mali sústredenie v rovnakom čase aj tureckí nepočujúci reprezentanti, absolvovali aj pár spoločných tréningov. Na konci sústredenia domáci tím pripravil spoločný veľký tréning a spoločné preteky. 

Sústredenie v tejto oblasti absolvovali naši cyklisti najmä z dôvodu blížiacich sa Majstrovstiev sveta v horskej cyklistike (30. marec – 04. apríl 2021) a Majstrovstiev Európy v cestnej cyklistike v Alanyi (21. marec – 28. marec 2021).

Veríme, že aj vďaka tomuto sústredeniu bude účasť našich cyklistov odmenená ziskom medailí na nasledujúcich podujatiach.

Život sa s nami zahráva. Niekde nám ponúka dvere dokorán otvorené, inde ich pomaličky zatvára… a možno práve preto, aby sa nám otvorili nové svety.

Nový svet sa ponúka aj 15-ročnému Šimonovi Debnárovi. Výbornému športovcovi – hádzanárovi sa prihodil príbeh, iste nie je na svete prvý a ani posledný.

Keď mu napísali, že musí okamžite prestať s hádzanou, vykríkol, že on bude hrať aj hluchý, že s hádzanou neprestane.

Petra, Šimonova mama

Zo Šimona sa v súčasnosti stáva iný výborný športovec… nadľahčene povieme – nezaťažený hlukom. Áno, stal, alebo sa len stáva, nepočujúcim…

Pravoverní – „ortodoxní“ nepočujúci sa už rodia ako nepočujúci a takí zostávajú po celý život. Bez spomienok na zvuky, bez ruchu okolia… a bez detstva, dospievania (a starnutia) preplneného množstvom prepotrebných zvukových informácií. A často radšej ostávajú uzatvorení vo svojom svete, lebo mu nerozumejú a on nerozumie im.

Šimon sa môže stať vďaka svojmu príbehu mostom medzi nimi a nami. Vie, ako to vyzerá vo svete počujúcich a možno čoskoro objaví aj svet nepočujúcich. A tak získa najlepšiu skúsenosť o rozdielnosti týchto dvoch svetov a zložitostiach života v ňom.

Nás teší, že zrejme nájde svoje miesto aj v deaflympijskom tíme. Dnes sa už totižto učí využívať svoju rýchlu vyšportovanú hádzanársku ruku a mení ju postupne na ruku atléta – oštepára. Práve v trénerských rukách bývalého výborného oštepára, dnes trénera Rudolfa Páteka našiel motiváciu a už teraz sa pripravuje, na svoju prvú deaflympiádu. Zatiaľ má pred sebou mnoho tréningov, kým príde prvá skúška. Tá bude zrejme na jar roku 2021 na otvorenom atletickom štadióne v konkurencii iných, avšak počujúcich rovesníkov – oštepárov. Lebo nepočujúcich oštepárov na Slovensku niet. Ale svet ich má dosť, aby každý pochopil, že ani tu nie sú výborné výsledky zadarmo.

Šimon – vitaj vo svete bez ruchov!

Šimon Debnár v príprave

Začiatok školského roka sa niesol v znamení nádeje, že sa vrátia deti do škôl a všetko sa vráti do pôvodných koľají. V tomto duchu sa niesol aj projekt Deaflympijského výboru Slovenska s názvom Mladí deaflympionici.

Krúžková činnosť pre deti so sluchovým znevýhodnením nie je v Bratislave rovnako dostupná ako pre intaktné (zdravé) deti. Potreby týchto detí vo voľnom čase sú však rovnaké ako u ich intaktných rovesníkov. Majú veľa energie, chcú sa hýbať, súťažiť, potrebujú sa naučiť spolupracovať i prehrávať. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť v školskom roku 2020/2021 krúžok všeobecnej pohybovej prípravy pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím žijúcich a vzdelávajúcich sa v Bratislave. Krúžok bol určený pre 30 detí a žiakov so sluchovým postihnutím vo veku 6-15 rokov. Krúžok bude prebiehať 2x do týždňa pod vedením skúsených trénerov, ktorí komunikujú nielen hovorenou rečou ale i posunkovou. Krúžková činnosť prebiehala v telocvični Spojenej školy internátnej pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave a v exteriéry po zabezpečení všetkých bezpečnostných pravidiel v súvislosti s Covid-19.
Krúžok „Mladí deaflympionici“ navštevovali nielen deti z 2 bratislavských internátnych škôl, kde sa vzdelávajú deti so sluchovým znevýhodnením, ale i deti, so sluchovým znevýhodnením, ktoré sú v Bratislave vzdelávané formou školskej integrácie. 
Súčasťou všeobecnej pohybovej prípravy bola aj prednáška s názvom Ako sa stať deaflympionikom, kde sa deti dozvedia čo všetko môžu získať, keď sa rozhodnú pre športovú kariéru. 
Veríme, že prostredníctvom tohto projektu sa budú deti so sluchovým postihnutím nielen všestranne športovo rozvíjať, ale niektorí z nich zostanú športu verní naďalej a v budúcnosti budú deaflympijskými reprezentantmi Slovvenska. 
Športový materiál, ktorí bude v rámci tohto projektu zakúpený bude i po skončení projektu naďalej využívaný na športovú činnosť detí a mládeže so sluchovým postihnutím.

Tento projekt bol financovaný z grantovej schémy mesta Bratislava, ktorý poskytol na tento projekt financie.

Projekt bol realizovaný podľa možností detí športovať, čo v čase korony bolo náročné. Dokázali sme viaceré aktivity z projekty presunúť do exteriéru, kde bolo možné po dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel organizovať pohybové aktivity skupiny.